Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Prospect 1875 - 337 Jennyhågen
(Object Id: 36960)
(Last updated: 02.04.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hábmer (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 543399 m. North: 7548300 m.
Longitude: 16.0402410 Latitude: 68.0454770
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: (No data)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
100x400 m stort NØ-SV-gående finkornet pegmatittområde der de grovkornede pegmatittlinsene forekomstene Jennygruva, Jennykalven, Burma og Jennyhaugen/Kvartbruddet befinner seg innenfor. Området ble kjernboret i 1975 og det gjenstår mye finkornet pegmatitt som kan være en mulig fremtidig ressurs ved utvikling av teknologi på prosesseringsfronten.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Åmli, Reidar , 1975
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1358/1;81 pages
Abstract:
Bakgrunnen for dette undersøkelsesprogrammet er den vanskelige sysselsett- ingssituasjonen i dette området, hvor det tidligere var betydelig aktivitet i forbindelse med drift på kvarts- og feltspatførende pegmatitter. Den utførte kjerneboring i 1975 viste at det i eller i tilknytning til de gamle brudd kan finnes meget store kvarts/(feltspat)-reserver. I tilknytning til Nedre Øyvoll-forekomsten ble det påvist et antatt minimum på 260 000 tonn kvarts. Det er sannsynlig at forekomsten vil vise seg å være en av Norges største pegmatittforekomster. Kvartsen er dessuten av en spesielt høyverdig kjemisk kvalitet. Tysfjordgranittens potensial av kvarts/feltspat-pegmatitter ansees for å være stort; dette gjelder både reserver i tilknytning til hittil kjente pegmatittanvisninger og reserver i områder utenfor disse. Dette potensial kan kun evalueres ved et større undersøkelsesopplegg som vil måtte strekke seg over flere år og innbefatte utstrakt bruk av kjerneboring samt geokjem- iske/geofysiske prospekteringsmetoder.

Åmli, Reidar , 1984
Kvartsprospektering i Dragfeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.013;10 pages
Abstract:
Det er boret ialt 2521 meter i Dragfjellet i Tysfjord kommune, fordelt med 1737 meter på seks kjente pegmatittanvisninger og 784 meter i totaloverdekket område


The fact sheet was created on 06.02.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway