English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 018 Bøen
(Objekt Id: 36990)
(Sist oppdatert: 29.04.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 550143 m. Nord: 6650161 m.
Lengdegrad: 9.8986110 Breddegrad: 59.9857170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co
Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSA_43 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Kvartsåre med pyrrhotitt, pyritt og litt kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Bøen N
(Objekt Id: 36991 18,00,01)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 550078 m. Nord: 6650546 m.
Lengdegrad: 9.8975400 Breddegrad: 59.9891900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er):


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSA_42 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Kvartsrik glimmergneis med disseminert pyritt
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse