English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 324 Semska
(Objekt Id: 37000)
(Sist oppdatert: 28.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Lønsdal (2128-3) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 517164 m. Nord: 7393704 m.
Lengdegrad: 15.3882660 Breddegrad: 66.6615510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kyanitt

Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kyanittholdig kvartsitt.. tilsvarende forekomstene Stødi og Nasafjell kyanittkvartsitt-forekomster. Forekomsten omtales i Badkar,R. og Cunningham; J. 1970. Report on preliminary fieldwork in the region of Bolna, Stødi, Brøyte and Lønsdal. Sulitjelma Gruber A/S Report, Bergvesenrapport BV 2239.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Badkar,R. og Cunningham; J. 1970: Report on preliminary fieldwork in the region of Bolna, Stødi, Brøyte and Lønsdal. Sulitjelma Gruber A/S Report, Bergvesenrapport BV 2239.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse