English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 339 Boullam
(Objekt Id: 37371)
(Sist oppdatert: 13.05.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Hellemobotn (2230-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 554533 m. Nord: 7532395 m.
Lengdegrad: 16.2989980 Breddegrad: 67.9009680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I. L.: Forekomsten er lokalisert øst for Musken på østsiden av Hellemofjorden. Den er tilknyttet beltet med Kaledonske bergarter som krysser Hellemofjorden. Forekomsten er registrert som pegmatitt men geologisk kan det også være en kvartslinse i Kaledon ? J.E.W. Forekomsten er tydelig synlig på Norge i bilder som et markert lyst lag i fjellsida. Ettersom stedet tydeligvis ikke er befart er det usikkert hvilken bergart det dreier seg om.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse