English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1520 - 303 Alnakken
(Objekt Id: 37669)
(Sist oppdatert: 29.10.2020)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Ørsta (1520)
Kart 1:50000: Hjørundfjord (1219-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 370000 m. Nord: 6903841 m.
Lengdegrad: 6.4975510 Breddegrad: 62.2436920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Feltspat (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Drift i perioden 1890-900 på en feltspatrik gang i Alnakken opp for Brøvoll. Steinen ble fraktet ned på løypestreng ned til veien og kjørt på vinterstid ned til Straumgjerde med hest og slede. Fraktet derfra med båt. 4-5 mann i arbeid.D

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Helzen.A.M. 1996. Bergverksdrift på Sunnmøre i gammel og ny tid. Bergverksmuseet, Skrift nr. 10..


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse