English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1578 - 305 Sjøholt
(Objekt Id: 37670)
(Sist oppdatert: 27.10.2020)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Stranda (1219-1) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 394000 m. Nord: 6920000 m.
Lengdegrad: 6.9492960 Breddegrad: 62.3962020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: (Ingen data)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
5 meter mektig pegmatittgang som krysser elva i Vaksvikdalen omtrent på høyde med Sollisætra. 2-3 mann arbeidet her med uttak av 100 t feltspat og 25 tonn kvarts i perioden 1957 - 1959. Kalifeltspaten ble eksportert via Bjørum i Oslo. Feltspaten ble levert til daværende Tafjord smelteverk i Ålesund.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Heltzen, A.M. 1996: Bergverjsdrift på Sunnmøre i gammel og ny tid. Bergverksmuseet, Skrift nr. 10.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse