English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1577 - 305 Osdalen
(Objekt Id: 37671)
(Sist oppdatert: 29.10.2020)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Volda (1577)
Kart 1:50000: Hjørundfjord (1219-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 363564 m. Nord: 6876599 m.
Lengdegrad: 6.3948860 Breddegrad: 61.9971310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Glimmermineraler Ressursundertype: Muskovitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 27.10.2020)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Glimmerforekomst beliggende i 1000 m's høyde på vestsiden av Jolgrohornet ved Glimmerdalen på østsiden av Osdalen. Bruddet ble drevet periodevis mellom 1900 og 1920. Det ligger fortsatt mange fine glimmerflak ved bruddet, og en anleggsbrakke benevnt Glimmerhytta like ved er restaurert.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Heltzen, A.M. 1996: Bergverjsdrift på Sunnmøre i gammel og ny tid. Bergverksmuseet, Skrift nr. 10.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse