English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 008 Syaosen
(Objekt Id: 4400)
(Sist oppdatert: 23.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 630826 m. Nord: 6966775 m.
Lengdegrad: 11.5664600 Breddegrad: 62.8077390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning: 125
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex: Essandsjø Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Stugusjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart biotite-quartz schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Krenulasjonskløv Strøk/Fall :302 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :106 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten består av fire mindre skjerp og synker som ligger vest for elva Sya, omtrent på samme høyde i terrenget like over tregrensen i Skarvbekklia i nordskråningen av Skarvskaftet og Nesjøskarven. Alle skjerpene ligger like nord for en markert skrent i terrenget. De var skjerpet tidlig på 1900-tallet og mindre prøvedrift på kobberkis i kvartsgang ble gjort av Røros Kobberverk (Aasgaard 1927). Hovedforekomsten er også kallt Søosen III og består av en vannfyllt skråsynk med sidevegger 3 x 6 m. En falleferdig brakke står igjen ved synken og rester etter skinnegang ligger utover tippen som har volum på omtrent 150 m3. Sulfidsonen kan sees i NØ-veggen i synken. Den er ca. 0,5 m mektig og består av kobberkis-magnetkis i uregelmessige årer og aggregater og er gjerne tilknyttet kvartslinse sterkt skifrig kloritt-biotitt rik bergart som også fører noe granat og amfibol.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Synken i Syaosen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Rui, Ingolf J.; Bakke, Inge , 1975
Stratabound sulphide mineralization in the Kjøli area, Røros district, Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.55 (1);51-75 sider
Abstrakt:
Two important sulphide ore-bearing formations have been recognized in the Cambro-Silurian succession of the Røros district. One is composed of submarine greenstones and quartz keratophyres (the Hersjø Formation). The other one, which is studied here, consists of a heterogeneous series of banded meta-argillites and meta-greywackes with subordinate thin green interlayers of probable volcanogenic origin (the Røsjø Formation). These two formations are embedded in a thick succession of various clastic sedimentary rocks which have undergone metamorphism and folding during the Silurian orogeny. The numerous sulphide deposits which occur in the Kjøli area are largely confined to the Røsjø Formation. The sulphide bodies are chiefly composed of massive pyrite and/or pyrrhotite showing variable chalcopyrite and sphalerite grades. The massive sulphides often occur as thin, extensive sheets, locally as irregular, small lenses which rarely exceed one metre in thickness. It is probable that the sulphides have been precipitated primarily on the sea-floor, but there is no clear evidence of a volcanogenic origin. Local discordant relationships between the massive sulphides and the wall rocks are ascribed to metamorphic mobilization of the sulphides. The thicker sulphide lenses may themselves represent mobilized portions of thinner sulphide-rich units.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0197.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy strenger/årenettverk, rik malm, i kloritt-kvarts+granat+amfibol bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0197.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy+po min.agg./strenger i/langs kvarts-øyne i klorittrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Syaosen Midtre
(Objekt Id: 9978 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 630527 m. Nord: 6966836 m.
Lengdegrad: 11.5606530 Breddegrad: 62.8083950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Syaosen Midtre (Søosen II) ligger ca. 300 m vest for hoveskjerpet og er en 1-2 m dyp, vannfyllt grop. Bløt, klorittrik skifer dominerer. Malmsonen er ikke blottet, men på tippen sees tilsvarende sulfidmineralisering som i hovedskjerpet. Kobberkis aggregater og strenger, gjerne i og rundt kvartslinser i klorittrik skifer.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Søosen II"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0197.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy diss./agg. i/langs grovk. kvartslinser i klorittrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0197.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy agg./strenger/diss. i sterkt foldet kl-skifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Syaosen Vest
(Objekt Id: 9979 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 630074 m. Nord: 6966877 m.
Lengdegrad: 11.5518040 Breddegrad: 62.8089260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Syaosen Vest (Søosen I) er et lite, gjengrodd skjerp vest for av en liten bekk. Det er svært overdekket i dette området. Vertsbergarten er mindre klorittrik enn i hovedskjerpet og kan karakteriseres som sandstein. Det er skjerpet på en trolig 20-30 cm mektig, grovkornet kvartsgang med aggregater og strenger av kobberkis. Noe kobberkis finnes også i skifrig sideberg til denne.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0197.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy diss./strenger. i grovk. kvarts m/klorittrik sidestein
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0197.06 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy strenger/diss. i kl-bio skifer m/kv-linser
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Syaosen Sør
(Objekt Id: 9980 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 631538 m. Nord: 6966429 m.
Lengdegrad: 11.5801370 Breddegrad: 62.8043820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Syaosen Sør (Syosen IV) ligger øst for en større bekk ca. 800 m SØ for hovedforekomsten. I en NØ-vendt brattskråning er det skutt ut i en lengde av 3 m og i en høyde opptil 3,5 m. Nederst i SV-veggen er det blottet en minst 10 cm mektig, kobberkisførende kvartsgang. Lengre oppe i veggen finnes en 20-40 cm bred sone med kobberkis-magnetkis strenger i klorittrik bergart med kvartslinser. Det er også utført mindre arbeid nordvest for skjerpet og antyder at sulfidmineraliseringen kan følges over minst 15 m. Vertsbergarten er en kalkførende biotittskifer med enkelte grovkornete amfibolnåler.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Syaosen sør"
Foto nr. 2 viser "Sulfidsona i Syaosen sør"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0197.07 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl+po strenger/linser i grovk. klorittrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0197.08 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl+po strenger/linser i grovk. klorittrik bergart med kvartslinser.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 008 Syaosen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0197.01 Tipprøve 51562 553 -3 59 55 10.3 69.0
ST0197.02 Tipprøve 30248 469 -3 64 59 6.1 36.0
ST0197.03 Tipprøve 6496 311 -3 26 40 1.8 20.0
ST0197.04 Tipprøve 39754 1015 -3 61 63 11.0 51.0
ST0197.05 Tipprøve 24417 115 8 6 5 7.5 325.0
ST0197.06 Tipprøve 27063 192 7 21 26 9.3 263.0
ST0197.07 Tipprøve 30795 18260 4 54 94 6.3 118.0
ST0197.08 Tipprøve 31528 14751 -3 156 104 6.8 72.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0197.01 -1.0 -1.0 2 3.7 65 -1.00 4 8 6.79
ST0197.02 2.0 13.0 -2 3.2 41 -1.00 -3 6 4.20
ST0197.03 -1.0 4.0 2 2.0 17 2.00 -3 8 1.13
ST0197.04 -1.0 8.0 -2 7.4 78 2.00 -3 30 5.59
ST0197.05 7.0 3.0 3 1.5 2 1.00 -3 -3 3.07
ST0197.06 6.0 12.0 -2 2.0 37 1.00 3 8 4.06
ST0197.07 21.0 4.0 -2 82.2 15 8.00 -3 39 8.68
ST0197.08 2.0 1.0 -2 66.9 10 11.00 -3 40 10.81
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0197.01 86 72 440 14.39 7.00 -8.00 2 2.0 19.00
ST0197.02 85 76 438 12.74 8.00 -8.00 -2 3.0 13.00
ST0197.03 68 73 449 7.06 6.00 -8.00 -2 2.0 9.00
ST0197.04 84 60 582 12.68 6.00 -8.00 -2 2.0 7.00
ST0197.05 3 3 58 2.84 -2.00 -8.00 -2 2.0 1.00
ST0197.06 59 64 589 7.99 7.00 -8.00 2 2.0 7.00
ST0197.07 91 65 1237 14.66 10.00 -8.00 -2 4.0 8.00
ST0197.08 84 66 1168 16.75 9.00 -8.00 -2 3.0 8.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0197.01 -3
ST0197.02 -3
ST0197.03 -3
ST0197.04 4
ST0197.05 -3
ST0197.06 -3
ST0197.07 -3
ST0197.08 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse