English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 013 Storhøgda
(Objekt Id: 4405)
(Sist oppdatert: 17.01.1997)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616518 m. Nord: 6964592 m.
Lengdegrad: 11.2845510 Breddegrad: 62.7929980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift
1777 - 1779 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk?
1880 Regulær drift Selskap/Institusjon:Trondhjem-Os Grphit Metal A/B
1909 - 1909 Regulær drift Selskap/Institusjon:Verstraete & fils

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 206 / 65 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråkerdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjøgruppen Formasjon: Hersjøformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Garbenskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :206 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er lett å finne sentralt oppe i høgda, og en sti (dels oppmerket) leder til forekomsten (og videre vestover) fra gården Sjursvollen. Omfatter en vannfylt synk, et større tippområde og noen steinvoller. Malmen ligger i en dels klorittisert, amfibolittisk grønnstein med skifrige partier. Hovedsaklig i massive/semimassive lag opptil 1.5 m mektige og maks. 20 m lange (etter strøket). Utenom malmen finnes svak disseminasjon av py og po i grønnstein. Endel av malmprøvene optrer i en kvarts/karbonat-matriks. Den minner noe om vasskis og er således finkornet, men inneholder endel kobberkis. Karakteristisk ved denne forekomsten er opptreden av garbenskifer, med høyst variabelt amfibolinnhold. En hard kvarts-hornblende-skifer er den bergart som gir friske prøver i forekomsten. Amfibolrike partier smuldrer lettere opp. Garbenskiferen inneholder finfordelt po og spredte, idiomorfe 1-2 mm store korn av py og mt. To malmtyper kan skilles ut av tippmaterialet, som ellers inneholder lite og bare fattig, py-dominert malm. 1) Py-cp-malm i kvarts(-karbonat)matriks (vasskistypen). 2) Grovere, nær ren(?) py-malm i amfibol-klorittmatriks. Sinkblende er muligens observert i noen spredte korn i begge malmtypene. Senere foldestrukturer som sees ved Rogngruva (mindre ved Fromgr.) finnes ikke i det studerte tippmaterialet. Mest påfallende er oppsmuldringen av svakere bergartspartier.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0202.01 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Garbenskifer fra kant av sjakten, inneholder mye kalkspat (forvitret overflate). Innehoder ikke kis, men spredte, små mt-krystaller.
ST0202.02 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolittisk skifer/grønnstein, mørk massiv bgt. med svak py-mineralisering,- en av hovedtypene av vertsbergarter.
ST0202.03 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Garbenskifer, massiv bgt. med cm-lange, sorte amf.-nåler,- representativ prøve av vertsbergart. Spredte py-xx, ellers steril. Kalkspatholdig.
ST0202.04 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet py-malm fra tipp. Mørke amf.bånd veksler med tykkere py/kvartsbånd. Semimassiv malm, "slickensides" på sprekkeflaten.
ST0202.05 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Typisk py-cp-malm, kvartsmatriks med uregelmessige kalkspatklyser, endel cp, mens sl er sjelden (merket).
ST0202.06 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-dominert massiv malm, kvartsmatriks, mulig opptreden av sl og cp, nokså finkornet.

Navn på lokalitet: Lillevold
(Objekt Id: 6661 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 618418 m. Nord: 6964992 m.
Lengdegrad: 11.3220500 Breddegrad: 62.7959760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse