English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 014 From
(Objekt Id: 4406)
(Sist oppdatert: 17.01.1997)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 615018 m. Nord: 6965942 m.
Lengdegrad: 11.2560950 Breddegrad: 62.8055800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1720 - 1745 Regulær drift Selskap/Institusjon:"Løitnant From"
1790 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1913 - 1914 Prøvedrift Selskap/Institusjon:H & F. Bachke

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråkerdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjøgruppen Formasjon: Hersjøformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Porfyritt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Amf. grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foldeakse Post-mineralisering
Vertsbergart Primær lagning Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruve med begrenset drift. Ligger i et åpent område med utsikt mot Rogngruva i N. Vesentlig tippmateriale av gråberg; grønnstein, dels amfibolittisk, dels skifrig; og porfyritt (halvt diabasporfyritt), gabbroisk. Opptrer nær malmen og i uregelmessige bånd og klumper rundt gruva. Flere svake rustsoner rundt hovedsjakta, med mutinger på flere av disse. Grønnsteinen er dels svært klorittisert og finnes som inneslutninger i malmen. En viss orientering av disse gir malmen et svakt båndet preg. I skjæringene rundt sjakta sees en <0.5 m mektig malmsone med ujevn mineralisering av mellom-grovkornet py-malm. Den rikeste malmen skal være utdrevet,- uregelmessig malm ligger klumpvis i vertsbergartene. På tippen dominerer to distinkte malmtyper: - Pp-cp-malm; massiv, dels utviklet metamorf tekstur ("durchbewegung"), og cm-store porfyroblastiske py-korn. Noe sl i tilknytning til kvartsklyser. - Py-sl-malm; semimassiv-massiv, underordnet i mengde. Malmen er langt mindre tektonisert enn ved Rogngruva (ST0205), malmmineralselskapet annerledes, og tidligere antagelser om en sammenhengende malmsone mellom disse synes tvilsom. De geofysiske undersøkelser i området gir ikke svar på spørsmålet. Målinger av strøk og fall av åpenbar primær lagning rundt gruva ga motstridende resultater. Hersjøformasjonen gjør en kraftig ombøyning rundt Stordalshøgda, og strukturretningene endres over korte avstander.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0203.01 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Porfyrittisk grønnstein med flsp.øyne, umineralisert.
ST0203.02 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-malm med lite cp, men cm-store porfyroblaster av py.
ST0203.03 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-sl-malm i klorittmatriks. Rel. strukturløs. Sl som spredte korn, cp?.


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse