English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 015 Rogn
(Objekt Id: 4408)
(Sist oppdatert: 17.01.1997)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 614568 m. Nord: 6967292 m.
Lengdegrad: 11.2482000 Breddegrad: 62.8178290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1855 - 1870 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1906 - 1908 Prøvedrift Selskap/Institusjon:The Bede Metal & Chemical Co.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 100 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråkerdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjøgruppen Formasjon: Hersjøformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amf. grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Porfyritt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :100 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Rogngruva består av tre sjakter og to lange røsker, hvor lite malm er blottet. Varierende foldestruktur kompliserer bildet, men en generell Ø-V-retning på primær lagning og hovedmalmsonen synes klar. Malmen er dels tynne py-sl-malmer (<1.5 m) med intenst foldede bånd av (klorittomvandlet) vertsbergart (mørk, amfibolittisk grønnstein, svært skifrig i/nær malmen), dels semimassiv/disseminert cp-py-malm i grønnsteinen. Driften i gruva skjedde vesentlig på kobberkisholdige kvartsganger (remobilisert?) ved hovedsjakten, men lite slikt materiale ble funnet ved befaringen. Påfallende lite malm på tippen, vesentlig py-malm med noe cp, po eller sl (vekslende). Vestre Rogngruben er sl-rikere og po-fattigere. Vestre Rogngruben er sl-rikere og po-fattigere. Her er også malmen mest intenst foldet. Synlig py-malm (grovxls.) i skjæringen her i 15-20 cm brede lag. Karakteristisk ved hovedgruva er en porfyrisk bergart (tidligere kalt diabasporfyritt) som opptrer i hengen(?) av malmen. Grønnsteinen veksler fra hard amfibolittisk (mørk) til lysere skifrig, hele tiden finkornig. En rustsone mellom hovedgruva og vestre gruve er opprøsket og ligger på en rett linje mellom gruvene.. Ellers er det minimalt med blotninger i området. En knapt synlig sti fører fra Rogngruva sørover mot Fromgruva.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0205.01 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Foldekne i amfibolitt.
ST0205.02 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv, båndet cp-py-malm.
ST0205.03 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sidebergart, porfyritt.
ST0205.04 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Striper av massiv py-malm, og stripet cp-py-malm i amfibolitt (båndet).
ST0205.05 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimasiv, grovkornet py-malm i kvartsmatriks.

Navn på lokalitet: Vestre Rogn (Østengskj.)
(Objekt Id: 6662 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 614218 m. Nord: 6967292 m.
Lengdegrad: 11.2413380 Breddegrad: 62.8179380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0205.06 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Cp-py-klyse i amfibolitt.
ST0205.07 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-malm i kvartsmatriks, amfibolittslirer og lag tett foldet sammen.
ST0205.08 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Foldet amfibolittskifer.
ST0205.09 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-sl-malm med slirer av mørk amfibolitt.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse