English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 017 Hesjedalen
(Objekt Id: 4410)
(Sist oppdatert: 04.10.2018)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 611219 m. Nord: 6963992 m.
Lengdegrad: 11.1803300 Breddegrad: 62.7892650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 04.10.2018
Kis 04.10.2018

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1750 - 1866 Regulær drift
1824 - 1831 Prøvedrift Stolldrift
1850 - 1850 Regulær drift Selskap/Institusjon:L.J. Gjærsvold
1916 - 1918 Prøvedrift Selskap/Institusjon:H. & F. Bachke
Utskeidet 297 tonn pyritt og 6 tonn kobberholdig kis.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 190 / 36 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråkerdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Dalsbygdgruppen Formasjon: Kjurudalsformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Siltstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvartsitt Ekstrusiv
Sidebergart Kvartskeratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :190 / 36 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det gamle dagbruddet er tildekket med løsmasser, men malm er blottet i <0.5 m mektige soner i en skjæring med kraftig rustdannelse. Hengen synes ikke å være blottet i området som ellers er fullstendig overdekket. Avstand fra skjæringen til Samvirkelaget er 150 m. I skjæringen dominerer en py-cp-malm med noe sl i enkelte prøver. Spredt omkring finnes også po-cp-malm, dog ikke funnet i fast fjell nå. Sistnevnte malmtype med metamorf tekstur. Finfordelt py i den kvartsittiske bergarten, mens en løsblokk med hydrotermal kvarts ikke viser mobiliserte malmmin. En sti fra Samvirkelaget leder til en tipp ved elva hvor mest malm finnes. Her er en gjenfylt stollinngang; tippområdet er dels planert. Det finnes to malmtyper: 1. py-po-cp-malm (massiv, middelskornet) 2. py-malm (grovere) med noe sl. I sistnevnte sees også en skifrig utvikling som sees i sammenheng med glimmerinnholdet i den kvartsdominerte malmen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Singsaas, P.; Brækken, H. , 1949
Geofysisk undersøkelse 1. Hessdalen Grube 2. Storvoll Grube 3. Rogn- gruben 4. From-gruben 5. Harsjø Grube Vest.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.63;41 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var å fastslå utstrekningen av de kjente malmforekomstene i grubene, samt å påvise eventuelt ukjente malmer i tilstøtende områder. Arealene av de enkelte målefeltene er: Hessdalen Grube 2,1 km2, Storvoll Grube 2,1 km2, Rogn-gruben 0,4 km2, From-gruben o,5 km2 og Harsjø Grube Vest 1,8 km2. Det ble utført el.magn. kond. målinger (Turam). Ved de betydeligste av de gamle gruber: Hessdalen Grube, Storvoll Grube og Harsjø Grube Vest har målingene vist at det opptrer tildels utstrakte, sterkt ledende soner som fortjener nøyere undersøkelser. Ved Rogn-gruben og Frogn-gruben er indikasjonsbildet vesentlig anderledes. Her ble det ikke observert indikasjoner på sammenhengende soner av større feltutstrekning, og indikasjonene på selve forekomstene er svake. Bortsett fra Harsjø Grube Vest er alle de undersøkte gruber beskrevet av G. Aasgård i NGU's publikasjon nr. 129 "Gruber og Skjerp i kisdraget Øvre Gauldal - Tydal.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0208.01 Løsblokk
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Stripet, disseminert py-malm i foldet glimmerskifer. Fra dagskjæringen fra den nå gjenfylte hovedgruven.
ST0208.02 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv, båndet malm i klorittskifer fra dagskjæringen.
ST0208.03 Løsblokk
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Cp-po-mineralisering rundt kvartsøyne i gl.skiferen.
ST0208.04 Fastfjell
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-cp-sl-malm fra fast fjell v/hovedgruven.
ST0208.05 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-po-malm fra hovedstollinngangen ved ved elva.
ST0208.06 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Stripet py-sl-massivmalm fra tipp ved hovedstollen.
ST0208.07 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, middelsk. py-po-(cp)-malm fra tipp ved hovedstollen.

Navn på lokalitet: Grunnstollen
(Objekt Id: 37236 17,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 611046 m. Nord: 6963969 m.
Lengdegrad: 11.1769260 Breddegrad: 62.7891080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-G1910 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv pyritt malm, middelskornet
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-G1911 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv sinkblende-pyritt malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-G1912 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv pyritt-kobberkis-sinkblende malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-G1913 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv pyritt-magnetkis-sinkblende+kobberkis malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-G1914 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Semi-massiv sinkblende malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 017 Hesjedalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-G1910 Tipprøve 9940 24200 1245 546 65 8.0 30.0
JS-G1911 Tipprøve 2100 8750 683 104 45 5.4 8.0
JS-G1912 Tipprøve 18450 40300 2400 577 16 18.9 90.0
JS-G1913 Tipprøve 25100 35400 1965 613 28 19.5 93.0
JS-G1914 Tipprøve 5100 20300 1375 112 254 12.6 18.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-G1910 -5.0 3.0 79 65.5 40 19.15 4 1 32
JS-G1911 -5.0 3.0 62 23.6 -10 10.50 11 0 17
JS-G1912 -5.0 -1.0 121 97.0 40 20.90 6 1 67
JS-G1913 -5.0 -1.0 110 84.7 30 20.80 6 1 62
JS-G1914 -5.0 7.0 4 48.4 40 16.40 4 0 39
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-G1910 108.00 8.12 0.61 3.08 10.00 29 15 591 33.10
JS-G1911 35.00 6.51 0.36 1.38 10.00 24 9 712 22.40
JS-G1912 128.00 7.86 0.61 4.08 10.00 23 13 374 32.40
JS-G1913 153.00 7.54 0.42 3.56 10.00 20 9 444 36.00
JS-G1914 42.00 6.30 0.50 1.57 10.00 32 14 606 33.40
------------------
Prøvenr. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
JS-G1910 1.34 0.90 0 8.4 19.0 8.4 10 0.50 0.05
JS-G1911 0.47 0.30 0 0.8 17.5 3.4 3 0.10 -0.05
JS-G1912 0.61 0.40 0 7.7 6.6 4.3 7 0.90 0.06
JS-G1913 0.54 0.50 0 3.5 6.0 3.8 8 0.80 0.06
JS-G1914 1.26 0.80 0 7.6 26.4 5.7 8 0.30 -0.05
------------------
Prøvenr. Cs* La* Ce* Li* Be* Na* Mg* Al* P*
JS-G1910 0.40 4.20 9.21 6 0 0 1 1 160
JS-G1911 -0.05 2.60 4.67 1 0 0 0 0 130
JS-G1912 0.32 1.70 4.14 6 0 0 1 1 80
JS-G1913 0.23 1.70 3.81 7 0 0 1 1 80
JS-G1914 0.20 3.50 7.93 2 1 0 0 1 140
------------------
Prøvenr. K * Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Re* Tl*
JS-G1910 0 1 2.90 0 2.09 0.30 6 2
JS-G1911 0 1 1.00 0 0.55 0.10 5 0
JS-G1912 0 1 2.50 0 2.98 0.20 6 4
JS-G1913 0 1 2.00 0 2.45 0.20 5 2
JS-G1914 0 1 2.60 0 1.31 0.20 14 1


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse