English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 020 Litlrena
(Objekt Id: 4413)
(Sist oppdatert: 25.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619024 m. Nord: 6971517 m.
Lengdegrad: 11.3385650 Breddegrad: 62.8542970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Fe Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1883 - 1883 Prøvedrift
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Formasjon: Hersjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :220 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i gran- og bjørkeskog nord for utmark og på sørsida av elva Litjrena, ca. 300 m for dens sammenløp med Storbekken. Finkornet amfibolitt er blottet ved elva og klorittrik skifer finnes i den ene av to vannfyllte groper. Den største av disse er trolig en skråsynk. Det er imidlertid svært lite malmgeologi å se i området utenom på de relativt store tippene som har samlet volum på omtrent 250 m3. Den dominerende malmtypen består av semi-massiv magnetkis med tynne striper/årer av kobberkis. Magnetkis-kobberkis brekjsemalm med amfibol-klorittrike fragmenter og svært finkornet magnetkis finnes også. Sidebergarten på tippen er i hovedsak finkornet amfibolitt og i mindre mengder klorittskifer og gabbro. I følge Aasgaard (1927) skal det også være påvist en 15 cm mektig sone med arsenkis ved denne forekomsten, men arsenkis ble ikke funnet ved befaringen. To prøver er imidlertid anriket på gull (opptil 3,8 g/t Au).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Litlrena gruve"
Foto nr. 2 viser "Litlrena gruve"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0211.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy malm, semi-massiv/fint båndet, cpy striper, grønn matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0211.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt-cpy-po malm, massiv, finkornet, po-cpy aggregater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0211.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt+cpy, massiv, finkornet, dels båndet, få cpy striper/laminer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0211.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt-cpy-po malm, finkornet breksjemalm, cpy strenger, amfibolfragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Litlrena skjerp
(Objekt Id: 10005 20,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 618155 m. Nord: 6971467 m.
Lengdegrad: 11.3214540 Breddegrad: 62.8541310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0211.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po+cpy min., massiv-semi-massiv, få cpy strenger/aggregater.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 020 Litlrena

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0211.01 Tipprøve 17001 2 -3 339 307 2.1 59.0
ST0211.02 Tipprøve 14041 73 -3 49 19 3.8 3827.0
ST0211.03 Tipprøve 876 14 -3 17 10 .3 57.0
ST0211.04 Tipprøve 14672 45 -3 238 103 2.6 1737.0
ST0211.05 Tipprøve 3249 5 4 224 216 .5 37.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0211.01 3.0 3.0 -2 -.2 2 -1.00 -3 3 16.31
ST0211.02 1.0 -1.0 -2 -.2 63 -1.00 -3 -3 2.16
ST0211.03 1.0 -1.0 -2 -.2 4 -1.00 -3 -3 .30
ST0211.04 3.0 1.0 2 -.2 8 1.00 3 -3 7.19
ST0211.05 8.0 1.0 73 -.2 15 -1.00 -3 7 26.39
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0211.01 1 6 252 26.89 3.00 -8.00 -2 28.0 1.00
ST0211.02 32 10 414 40.43 5.00 -8.00 -2 41.0 10.00
ST0211.03 15 27 238 35.11 4.00 -8.00 -2 20.0 1.00
ST0211.04 7 11 164 38.53 4.00 -8.00 -2 6.0 -1.00
ST0211.05 14 47 141 33.26 5.00 -8.00 -2 4.0 17.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0211.01 -3
ST0211.02 -3
ST0211.03 -3
ST0211.04 -3
ST0211.05 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse