English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 021 Moavollen
(Objekt Id: 4414)
(Sist oppdatert: 25.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 616085 m. Nord: 6974937 m.
Lengdegrad: 11.2832410 Breddegrad: 62.8859130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Fe Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 100 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Funnsjø Formasjon: Hersjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :188 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten består av en vannfyllt synk med sidevegger 4 x 4 m i vestskråningen av en mindre knaus. En 5 m lang røskegrøft finnes vest for synken lengre ned i skråningen. Finkornet amfibolitt med foliasjon 188¿/50¿ er blottet på knausen. En 20 cm mektig massiv sulfidsone med amfibolitt i heng og ligg er blottet i grøfta og står også igjen i synken. Kontaktsonen er anriket i biotitt og kloritt. Ulike malmtyper er prøvetatt fra tippen; massiv, dels båndet magnetkis, magnetkis-kobberkis breksjemalm med amfibolittfragmenter og massiv magnetkis-magnetitt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Moavollen skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0212.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy min., finkornet, semi-massiv breksjemalm, amfibol-matriks og -fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0212.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt+po malm, massiv, fint båndet, po-, amfibol- og kalkspatrike, tynne bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0212.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po+cpy min., massiv, finkornet, dels båndet, spor av cpy, glimmerlaminer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 021 Moavollen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0212.01 Tipprøve 13176 8 -3 513 51 .3 223.0
ST0212.02 Tipprøve 272 4 -3 110 11 -.3 16.0
ST0212.03 Tipprøve 1512 3 4 696 67 .4 77.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0212.01 2.0 2.0 4 -.2 7 -1.00 -3 -3 11.10
ST0212.02 -1.0 -1.0 -2 -.2 5 -1.00 -3 -3 1.30
ST0212.03 2.0 1.0 -2 -.2 3 1.00 -3 -3 15.07
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0212.01 38 6 146 22.95 4.00 -8.00 -2 10.0 7.00
ST0212.02 31 47 216 25.95 5.00 -8.00 -2 22.0 3.00
ST0212.03 7 2 267 34.36 3.00 -8.00 -2 28.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0212.01 -3
ST0212.02 -3
ST0212.03 4


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse