English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 022 Kårslått grube
(Objekt Id: 4415)
(Sist oppdatert: 12.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619625 m. Nord: 6972872 m.
Lengdegrad: 11.3513300 Breddegrad: 62.8662550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1887 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1887 - 1887 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Trondhjem-Os Graphit-metal A/B
1887 - 1916 Regulær drift Selskap/Institusjon:O.K. Jensaas
1917 - 1917 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Formasjon: Hersjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Ankeritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskiter/fyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :140 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :148 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :175 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kårslått består av tre områder med synker over en lengde på ca. 250 m i NV-SØ retning. Den første driften var antakelig av Røros Kobberverk inntil 1887. Selskapet Trondhjem-Os Graphit-Metal A/B drev forsøksdrift i 1887, deretter ble hele feltet overtatt og dels funnet av O.K. Jensaas. i løpet av hans driftstid inntil 1916 ble det tatt ut 6-7 tonn kobbermalm med ca. 7 % Cu. I 1917 drev Røros Kobberverk forsøksdrift og tok ut ytterligere 2-3 tonn malm.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kårslått gruve"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0213.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy+po malm, middelskornet, strenger/aggregater i kvarts+amfibol linser/+årer i grønnskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0213.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy min, finkornet, diss./strenger i og langs kvarts+biotitt åre.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Kårslått, Synk nr. 4
(Objekt Id: 10006 22,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619633 m. Nord: 6972819 m.
Lengdegrad: 11.3514340 Breddegrad: 62.8657710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer/fyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Navn på lokalitet: Kårslått, Synk nr.3
(Objekt Id: 10007 22,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619384 m. Nord: 6972924 m.
Lengdegrad: 11.3466250 Breddegrad: 62.8667940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer/fyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :150 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kårslått II"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0213.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy malm, fin-middelskornet, semi-massiv i granatførende fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Kårslått, Synk nr. 5
(Objekt Id: 10008 22,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 619809 m. Nord: 6972728 m.
Lengdegrad: 11.3548400 Breddegrad: 62.8648990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer/fyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :140 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Minerallineasjon Retn./Stupn. :230 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kårslått III"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0213.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po+cpy min., semi-massiv, kvarts+amfibol+granat matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0213.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy årer og strenger i fyllittisk skifer med amfibolnåler.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Svenuken I
(Objekt Id: 10037 22,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 618774 m. Nord: 6972917 m.
Lengdegrad: 11.3346550 Breddegrad: 62.8669330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Ankeritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Garbenskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :197 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Svenuken I"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS97007 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py diss. og aggregater i bånd med grovkornet amfibol+kvarts+ankeritt i garbenskifer med grovkornete amfibolnåler.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 022 Kårslått grube

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS97007 Tipprøve 7166 65 4 21 4 6.6 547.0
ST0213.01 Tipprøve 15137 155 5 1289 48 7.5 199.0
ST0213.02 Tipprøve 26181 326 3 542 20 6.5 636.0
ST0213.03 Tipprøve 58741 289 -3 158 38 15.3 994.0
ST0213.04 Tipprøve 6694 25 5 36 17 1.5 180.0
ST0213.05 Tipprøve 13375 84 5 161 45 2.7 21.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS97007 1.0 1.0 6 1.0 6 3.00 4 4 .62
ST0213.01 -1.0 -1.0 6 1.8 9 32.00 -3 5 21.51
ST0213.02 3.0 -1.0 4 4.3 12 11.00 6 -3 9.19
ST0213.03 2.0 -1.0 -2 6.3 12 1.00 19 -3 10.58
ST0213.04 3.0 1.0 -2 .5 33 -1.00 3 -3 2.33
ST0213.05 3.0 -1.0 -2 -.2 36 -1.00 -3 4 14.97
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS97007 41 6 467 8.06 7.00 -8.00 -2 10.0 22.00
ST0213.01 40 1 832 41.58 6.00 -8.00 27 12.0 6.00
ST0213.02 165 7 479 29.88 8.00 -8.00 16 6.0 12.00
ST0213.03 112 18 336 24.52 7.00 -8.00 -2 3.0 10.00
ST0213.04 29 17 96 4.88 -2.00 -8.00 -2 3.0 3.00
ST0213.05 92 39 211 24.47 4.00 -8.00 -2 7.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
JS97007 -3
ST0213.01 4
ST0213.02 -3
ST0213.03 -3
ST0213.04 -3
ST0213.05 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse