English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 023 Holdsjøen
(Objekt Id: 4416)
(Sist oppdatert: 12.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 624946 m. Nord: 6974391 m.
Lengdegrad: 11.4569330 Breddegrad: 62.8780940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 60 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Formasjon: Hersjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :262 / 65 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Holdsjøen skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0214.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy+sl min., finkornet, diss. og årer i epidot-pyroksen-kalkspat bergart/skarn.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0214.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po+cpy min, finkornet, semi-massiv po, grønn matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 023 Holdsjøen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0214.01 Tipprøve 11861 2598 3 170 140 2.9 143.0
ST0214.02 Tipprøve 10733 2540 7 380 333 3.0 82.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0214.01 2.0 1.0 -2 13.0 2 -1.00 -3 -3 5.86
ST0214.02 1.0 1.0 -2 11.8 4 -1.00 -3 5 15.83
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0214.01 1 1 700 11.34 -2.00 -8.00 -2 24.0 2.00
ST0214.02 2 1 339 24.56 3.00 -8.00 -2 5.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0214.01 -3
ST0214.02 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse