English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 025 Godthåp I
(Objekt Id: 4418)
(Sist oppdatert: 19.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 631714 m. Nord: 6970767 m.
Lengdegrad: 11.5870000 Breddegrad: 62.8432170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røsjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Metasandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :254 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :286 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sulfidmineraliseringene i Godthåp er antatt å være en fortsettelse av malmdraget i Mennagruvene og Guldals gruve lengre vest (Aasgaard 1927). En vannfyllt skråsynk med vegger 4 x 4 m er drevet i finkornet, grågrønn sandstein i et område som er svært overdekket. Malmen er ikke synlig i synken, men finnes på den 50 m3 store tippen. Den er noe ulike malmene lengre vest da den er rikere på pyritt. Massiv pyritt med mindre mengder magnetkis og kobberkis med enkelte kvartsøyne dels med kloritt og amfibol omkring dominerer. Magnetkis dominerer i enkelte blokker og fører gjerne noe mer kobberkis.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Godthåp I, skråsynk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Rui, Ingolf J.; Bakke, Inge , 1975
Stratabound sulphide mineralization in the Kjøli area, Røros district, Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.55 (1);51-75 sider
Abstrakt:
Two important sulphide ore-bearing formations have been recognized in the Cambro-Silurian succession of the Røros district. One is composed of submarine greenstones and quartz keratophyres (the Hersjø Formation). The other one, which is studied here, consists of a heterogeneous series of banded meta-argillites and meta-greywackes with subordinate thin green interlayers of probable volcanogenic origin (the Røsjø Formation). These two formations are embedded in a thick succession of various clastic sedimentary rocks which have undergone metamorphism and folding during the Silurian orogeny. The numerous sulphide deposits which occur in the Kjøli area are largely confined to the Røsjø Formation. The sulphide bodies are chiefly composed of massive pyrite and/or pyrrhotite showing variable chalcopyrite and sphalerite grades. The massive sulphides often occur as thin, extensive sheets, locally as irregular, small lenses which rarely exceed one metre in thickness. It is probable that the sulphides have been precipitated primarily on the sea-floor, but there is no clear evidence of a volcanogenic origin. Local discordant relationships between the massive sulphides and the wall rocks are ascribed to metamorphic mobilization of the sulphides. The thicker sulphide lenses may themselves represent mobilized portions of thinner sulphide-rich units.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0216.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py+po+cpy malm, finkornet, massiv, få kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0216.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-po+cpy malm, po matriks, få kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Godthåp II
(Objekt Id: 10017 25,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 631594 m. Nord: 6970977 m.
Lengdegrad: 11.5848120 Breddegrad: 62.8451430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Biotitt-kloritt skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten består både av en 8 x 2 m bred vannfyllt grøft og rester etter en taubanestasjon som ble brukt til transport av malmen fra Kjøli gruve lengre øst. En liten, svakt foldet sulfidlinse kan sees i grøfta. Malmen på tippen er noe ulik den som finnes i Godthåp I og består her av semi-massiv pyritt, magnetkis og mindremengder kobberkis i en kloritt-rik skifer. Den kan også komme fra Kjøli gruve i forbindelse med taubanetransporten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Godt Håp II, skjerpet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0216.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-po+sl+cpy, semi-massiv/diss., i kloritt-biotitt skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 025 Godthåp I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0216.01 Tipprøve 9884 434 11 502 68 4.3 1064.0
ST0216.02 Tipprøve 15343 529 3 633 66 5.4 1029.0
ST0216.03 Tipprøve 6937 11163 11 336 58 1.9 178.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0216.01 2.0 2.0 49 .6 2 -1.00 -3 61 41.05
ST0216.02 5.0 2.0 20 1.4 9 1.00 13 34 31.22
ST0216.03 3.0 2.0 22 25.6 21 1.00 -3 8 20.54
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0216.01 5 6 40 28.59 4.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
ST0216.02 13 14 56 32.51 4.00 -8.00 -2 1.0 3.00
ST0216.03 85 84 494 26.18 5.00 -8.00 -2 3.0 8.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0216.01 -3
ST0216.02 3
ST0216.03 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse