English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 026 Svenskmenna
(Objekt Id: 4419)
(Sist oppdatert: 19.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628568 m. Nord: 6968942 m.
Lengdegrad: 11.5238910 Breddegrad: 62.8279710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 8 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.37 % 22.11.1994
S 42.46 % 22.11.1994
Zn 1.80 % 22.11.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1870 - 1880 Røsking
1882 - 1884 Regulær drift Selskap/Institusjon:Os-Hommelvikselskapet
1912 - 1914 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Verstraete & fils
1915 - 1918 Regulær drift Selskap/Institusjon:A. Huitfeldt & Co.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Plate
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 170 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråkerdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursundgruppen Formasjon: Stugusjøformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Sparagmittisk sk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvartsglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :220 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Krenulasjonskløv Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i en svakt skrånenede, flat elvedal med Mennaelva i vest og gruveområdet i øst. Idag finnes en stor tipp, rester av gruveutstyret og to inngjerdede sjakter (gjenrast). Området ligger rett østfor en to m høy foss i elva (ca. 100 m). Her finnes en forskifret rustsone <1 m mektig; denne er sikkert en av de få indikasjoner på malm i området. Rett ved denne fossen er det en vannfylt synk (Menna II) i tilknytning til denne rustsonen. Driften var på en <2 m mektig og py-po-cp-malm med gjennomsnittlig mektighet 1/2 - 3/4 m. Det er relativt lite malmstykker på tippen, som domineres av umineralisert klorittisk skifer. Denne bergarten viser dels krenulasjon, ellers homogen. Enkelte prøver med glinsende klorittskifer med 100 % kloritt? I tilknytning til malmen finnes bånd og slirer av klorittstykker, dels gnidd inn i malmen. 3 typer malm ble funnet ved befaringen: - Finkornet py-po-cp-malm, svakt utviklet bånding. Dels noe innblandet kvarts (matriks). Vanligste type . - Grovkornet py-po-malm med < 1 cm store porfyroblastiske py-korn og dels utviklet metamorf tekstur (durchbewegung). Smuldrer lett opp! - Semimassiv, stripet po-cp-malm, uregelmessig i kvartsrik skifer. Remobilisert cp i kvartslinser, evt. på stikk i kloritt (+ po). Malmen er også påtruffet i flere borhull rundt gruveområdet, max. 169 cm kis, ellers noe kisimpregnasjon.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Svenkmenna gruvefelt"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rui, Ingolf J.; Bakke, Inge , 1975
Stratabound sulphide mineralization in the Kjøli area, Røros district, Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.55 (1);51-75 sider
Abstrakt:
Two important sulphide ore-bearing formations have been recognized in the Cambro-Silurian succession of the Røros district. One is composed of submarine greenstones and quartz keratophyres (the Hersjø Formation). The other one, which is studied here, consists of a heterogeneous series of banded meta-argillites and meta-greywackes with subordinate thin green interlayers of probable volcanogenic origin (the Røsjø Formation). These two formations are embedded in a thick succession of various clastic sedimentary rocks which have undergone metamorphism and folding during the Silurian orogeny. The numerous sulphide deposits which occur in the Kjøli area are largely confined to the Røsjø Formation. The sulphide bodies are chiefly composed of massive pyrite and/or pyrrhotite showing variable chalcopyrite and sphalerite grades. The massive sulphides often occur as thin, extensive sheets, locally as irregular, small lenses which rarely exceed one metre in thickness. It is probable that the sulphides have been precipitated primarily on the sea-floor, but there is no clear evidence of a volcanogenic origin. Local discordant relationships between the massive sulphides and the wall rocks are ascribed to metamorphic mobilization of the sulphides. The thicker sulphide lenses may themselves represent mobilized portions of thinner sulphide-rich units.

Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0217.01 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Homogen, småfoldet (krenulasjonskløv) klorittskifer.
ST0217.02 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Skifrig klorittbergart, spesielt klorittrik, imidlertid underordnet på tippen, men typisk omv.fenomen v/malmen.
ST0217.03 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sprøforvitret, grov py-po-malm.
ST0217.04 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-py-cp-malm.
ST0217.05 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Uregelmessige bånd og klumper av cp-po-malm i kvarts.
ST0217.06 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fink. py-po-mt-malm; uvanlig malmtype på tippen. Svartspettet (kvarts-mt-biotitt) i partier. Vasskisaktig.
ST0217.07 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-po-bånd i klorittskifer, subparallell skifrigheten.
ST0217.08 Tipprøve
Prøvetaker: Størseth, L.R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv-semimassiv po-cp-malm med tynne klorittrike lag (spalteplan) og kvartskorn (begynnende metamorf tekstur).

Navn på lokalitet: Menna II
(Objekt Id: 6665 26,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628418 m. Nord: 6968942 m.
Lengdegrad: 11.5209500 Breddegrad: 62.8280240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Menna III
(Objekt Id: 6666 26,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628419 m. Nord: 6968792 m.
Lengdegrad: 11.5208350 Breddegrad: 62.8266790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse