English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 028 Guldals grube
(Objekt Id: 4421)
(Sist oppdatert: 19.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 629906 m. Nord: 6970348 m.
Lengdegrad: 11.5512170 Breddegrad: 62.8401110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1774 - 1779 Regulær drift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1823 - 1823 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk
1847 - 1848 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Røros Kobberverk og Klinkenbergs interes
Det var noe strid om rettighetene i denne perioden.
1905 - 1915 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Flere selskaper
Periodevis drift
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røsjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Sandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvarts-biotitt skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :0 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :335 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 940 moh og omtrent 1 km NØ for Rørosmenna i et småkupert område ved et lite tjern på vestsida av Gauldalsgruvhøgda. Gruveområdet består av en rekke gruveåpninger, skjerp, tipper og rester etter gamle brakker. Forekomsten ble mutet av Røros Kobberverk i 1774 og var i drift fram til 1779. Mindre drift var det i 1823 og senere i 1848. Da sto både Kobberverket og Klinkenbergs Interessentskap bak driften og det var konflikter om rettighetene. Driften ble gjenopptatt i 1906-15 og totalt skal det være tatt ut omkring 1.000 tonn kobbermalm. Hovedgruva ligger på nordsida av en bekk og er drevet som en skråsynk med orientering øst-vest ned til omtrent 27 m under dagen. I følge Aasgaard (1927) skal dette være en kobbermalmgruve med kobberkis og magnetkis i en kvartsgang. På tippene dominerer imidlertid massiv breksjemalm som består av magnetkis og kobberkis og varierende mengder sinkblende, med fragmenter av grønne silikater og runde kvartsøyne. I tillegg finnes også båndet magnetitt, magnetkis og kobberkis malm i denne forekomsten. Kvartsittisk sandstein og kvarts-biotittskifer utgjør sidebergartene, og de er gjerne klorittisert inn mot sulfidsonene.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Guldals gruvbe, hovedgruva"
Foto nr. 2 viser "Guldal-feltet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Rui, Ingolf J.; Bakke, Inge , 1975
Stratabound sulphide mineralization in the Kjøli area, Røros district, Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.55 (1);51-75 sider
Abstrakt:
Two important sulphide ore-bearing formations have been recognized in the Cambro-Silurian succession of the Røros district. One is composed of submarine greenstones and quartz keratophyres (the Hersjø Formation). The other one, which is studied here, consists of a heterogeneous series of banded meta-argillites and meta-greywackes with subordinate thin green interlayers of probable volcanogenic origin (the Røsjø Formation). These two formations are embedded in a thick succession of various clastic sedimentary rocks which have undergone metamorphism and folding during the Silurian orogeny. The numerous sulphide deposits which occur in the Kjøli area are largely confined to the Røsjø Formation. The sulphide bodies are chiefly composed of massive pyrite and/or pyrrhotite showing variable chalcopyrite and sphalerite grades. The massive sulphides often occur as thin, extensive sheets, locally as irregular, small lenses which rarely exceed one metre in thickness. It is probable that the sulphides have been precipitated primarily on the sea-floor, but there is no clear evidence of a volcanogenic origin. Local discordant relationships between the massive sulphides and the wall rocks are ascribed to metamorphic mobilization of the sulphides. The thicker sulphide lenses may themselves represent mobilized portions of thinner sulphide-rich units.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0219.06 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy+sl breksjemalm, rik cpy min., biotitt/amfibol fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Guldals grube
(Objekt Id: 10018 28,00,01)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 629906 m. Nord: 6970283 m.
Lengdegrad: 11.5511540 Breddegrad: 62.8395270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På nordsida ev en mindre, vannfyllt synk finnes en ca. 2 m bred malmsone som består av båndet, massiv magnetitt, magnetkis og kobberkis malm. Magnetitt og magnetkis veksler i noen mm-tynne bånd som er gjennomsatt av årer og strenger med kobberkis.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Guldals grube, grop 1"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0219.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt-po-cpy malm, massiv, finkronet, båndet, cpy strenger har 'trengt' inn i mt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Guldals grube
(Objekt Id: 10019 28,00,02)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 629972 m. Nord: 6970161 m.
Lengdegrad: 11.5523580 Breddegrad: 62.8384110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I en dagskjæring utenfor stollinngangen til Gammelgruven gjenstår 30-40 cm mektig magnetkis-kobberkis malm som overlagres av biotitt-kloritt rik skifer. I tillegg finnes båndet magnetitt, magnetkis og kobberkis malm på tippen. Malmen i Gammelgruven skal ha vært fattigere på kobberkis enn i Hovedgruven.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gammelgruva i Guldal"
Foto nr. 2 viser "Malmsone i Gammelgruva"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0219.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt-po-cpy malm, massiv, finkornet, fint båndet, cpy strenger (lik .03).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Guldals grube
(Objekt Id: 10020 28,00,03)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 629956 m. Nord: 6970222 m.
Lengdegrad: 11.5520990 Breddegrad: 62.8389570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe Kis


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På tipper omkring Tydølernes skjerp dominerer magnetkis-kobberkis breksjemalm.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0219.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy breksjemalm, middels cpy min., mange mafiske fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Guldal skjerp I
(Objekt Id: 10021 28,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 629237 m. Nord: 6970191 m.
Lengdegrad: 11.5379610 Breddegrad: 62.8389360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :82 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet består av en gjenrast og gjenvoskt grop med mindre tipp omkring. Kun svak sulfidmineralisering kan observeres i kloritt-amfibol rik skifer i skjerpet. Rik, magnetkis-kobberkis-sinkblende breksjemalm er prøvetatt fra tipp i området. Denne kan imidlertid også komme fra taubanetransporten fra Kjøli gruve som passerte nær dette området.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Guldal skjerp I"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0219.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy-sl, finkornet, massiv breksjemalm, amfibolfragmenter og kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Guldal skjerp II
(Objekt Id: 10022 28,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 629560 m. Nord: 6970253 m.
Lengdegrad: 11.5443440 Breddegrad: 62.8393810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Fe Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en røskegrop med vegger 3 x 2 m. Linseformet, opptil 20-30 cm mektig, massiv breksjemalm står igjen i NØ-veggen. Vertsbergarten er en finkornet, grågrønn sandstein og svak klorittisering sees inn mot sulfidsona.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Guldal skjerp II"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0219.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-sl-cpy, breksjemalm, grønne fragmenter, cpy årer i sidebergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 028 Guldals grube

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0219.01 Tipprøve 32576 29373 12 271 81 11.1 49.0
ST0219.02 Tipprøve 9109 27392 827 170 106 8.1 59.0
ST0219.03 Fastfjell 34107 764 10 199 13 4.8 63.0
ST0219.04 Tipprøve 5610 2168 3 61 15 1.9 17.0
ST0219.05 Tipprøve 25452 8146 13 158 42 7.0 52.0
ST0219.06 Tipprøve 33482 12839 9 231 52 7.8 163.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0219.01 -1.0 -1.0 4 87.9 20 4.00 7 26 29.10
ST0219.02 3.0 2.0 -2 85.9 14 4.00 -3 59 22.76
ST0219.03 2.0 2.0 -2 1.2 2 1.00 4 15 15.51
ST0219.04 1.0 -1.0 -2 4.4 8 -1.00 -3 -3 5.04
ST0219.05 2.0 2.0 -2 23.3 34 3.00 4 12 17.08
ST0219.06 2.0 1.0 -2 37.7 28 3.00 14 28 18.35
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0219.01 23 45 360 38.46 5.00 -8.00 6 2.0 5.00
ST0219.02 22 44 342 34.62 7.00 -8.00 5 3.0 7.00
ST0219.03 3 1 91 43.14 5.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
ST0219.04 38 11 363 40.39 5.00 -8.00 -2 1.0 4.00
ST0219.05 57 59 586 28.89 6.00 -8.00 3 3.0 11.00
ST0219.06 41 45 405 34.51 6.00 -8.00 -2 2.0 10.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0219.01 -3
ST0219.02 -3
ST0219.03 -3
ST0219.04 -3
ST0219.05 -3
ST0219.06 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse