English version
MALMDATABASEN
Forekomst 5026 - 029 Kjøli
(Objekt Id: 4422)
(Sist oppdatert: 20.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 633674 m. Nord: 6973437 m.
Lengdegrad: 11.6275860 Breddegrad: 62.8664430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 27.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 250 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ag 40 ppm 27.05.2015
Cu 2.35 % 25.05.1998
S 45.9 % 27.05.2015
Zn 0.17 % 27.05.2015

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1766 - 1769 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Selbo kobberverk/Røros kobberverk
1773 - 1798 Regulær drift Selskap/Institusjon:Selbo kobberverk
1857 - 1868 Regulær drift Selskap/Institusjon:Tydals verk
1895 - 1897 Regulær drift Selskap/Institusjon:A Huitfeldt & Co
1897 - 1899 Regulær drift Selskap/Institusjon:The Cape Copper Company Ltd.
1899 - 1903 Regulær drift Selskap/Institusjon:A. Huitfeldt & Co
1903 - 1907 Regulær drift Selskap/Institusjon:Kjøli Mines Ltd.
1910 - 1914 Regulær drift Selskap/Institusjon:Verstrate & Fils
1915 - 1919 Regulær drift Selskap/Institusjon:A. Huitfeldt & Co
1930 - 1941 Regulær drift Selskap/Institusjon:Kommunal drift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røsjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Grå metaarenite Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kloritt-muskovitt skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :165 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kjøli gruve ligger omtrent 1160 moh i sørskråningen av Kjølifjell. En vel 4 km lang bomvei går fra Reitanveien og nordover til gruva. Forekomsten skal være funnet i august 1766, og det oppsto med en gang strid mellom Røros og Selbo Kobberverk om rettighetene til funnet. Begge verk startet drift men fant imidlertid malmen uegnet ved smelting. Selbo Kobberverk startet imidlertid drift igjen i 1773 og produserte 13.570 tonn malm fram til 1798. Tydal verk drev gruven igjen i 1860-årene fram til 1868. Fra 1897 og fram til avslutning i 1941 ble den periodevis drevet som pyrittgruve av ulike engelske, belgiske og norske interessenter. Totalt skal det være produsert omkring 250.000 tonn (Rui & Bakke 1975). Forekomsten er drevet som to gruver, Kjøli I (Gammelgruven) og Kjøli II (Nygruven) som ligger med vinkel til hvearndre. Strøket i den nedre Gammelgruven er NØ-SV med fall mot NV og i Nygruven NNV-SSØ med fall mot VSV. Fall varierer fra 0° til opp mot 30°. I tillegg finnes en rekke forkastninger som deler opp malmkroppen i flere linser (Aasgaard 1927). I dag er området ryddet og det er lite malm å se med unntak av en mindre tipp nedenfor inngangen til Kjøli II. Malmsonene ligger i glimmerskifer og mer massiv metagråvakke. De er vanligvis mindre enn 1 m mektige, men kan være opptil 2-3 m. De består i hovedsak av massiv pyritt med mindre mengder kobberkis og magnetkis.Gangmineraler er kvarts og kloritt som utgjør omkring 5 volum%. Massiv magnetitt med underordnet sulfidmineraler opptrer stedvis, gjerne i heng av malmsonen. Sidebergarten er gjene klorittisert.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Informasjonsplakat ved Kjøli"
Foto nr. 2 viser "Kjøli-feltet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Bakke, Inge , 1972
Berggrunnsgeologisk undersøkelse i områdene omkring kisdraget Kjøli-Allergot, Ålem - Tydal, Sør-Trøndelag.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Rui, Ingolf J.; Bakke, Inge , 1975
Stratabound sulphide mineralization in the Kjøli area, Røros district, Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.55 (1);51-75 sider
Abstrakt:
Two important sulphide ore-bearing formations have been recognized in the Cambro-Silurian succession of the Røros district. One is composed of submarine greenstones and quartz keratophyres (the Hersjø Formation). The other one, which is studied here, consists of a heterogeneous series of banded meta-argillites and meta-greywackes with subordinate thin green interlayers of probable volcanogenic origin (the Røsjø Formation). These two formations are embedded in a thick succession of various clastic sedimentary rocks which have undergone metamorphism and folding during the Silurian orogeny. The numerous sulphide deposits which occur in the Kjøli area are largely confined to the Røsjø Formation. The sulphide bodies are chiefly composed of massive pyrite and/or pyrrhotite showing variable chalcopyrite and sphalerite grades. The massive sulphides often occur as thin, extensive sheets, locally as irregular, small lenses which rarely exceed one metre in thickness. It is probable that the sulphides have been precipitated primarily on the sea-floor, but there is no clear evidence of a volcanogenic origin. Local discordant relationships between the massive sulphides and the wall rocks are ascribed to metamorphic mobilization of the sulphides. The thicker sulphide lenses may themselves represent mobilized portions of thinner sulphide-rich units.

Navn på lokalitet: Kjøli II
(Objekt Id: 10023 29,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 633974 m. Nord: 6973707 m.
Lengdegrad: 11.6336920 Breddegrad: 62.8687540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kjøli II, tppene"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0220.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-cpy malm, massiv, finkornet, noe kvarts i matriks.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0220.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py malm, massiv, finkornet, middelskornete py- blaster, spor av cpy, grønne fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0220.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-cpy malm, massiv, fin-middelskornet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 029 Kjøli

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0220.01 Tipprøve 37627 224 35 208 18 5.9 158.0
ST0220.02 Tipprøve 20177 266 28 159 16 4.2 296.0
ST0220.03 Tipprøve 28251 196 31 149 12 4.4 214.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0220.01 -1.0 -1.0 150 -.2 3 -1.00 -3 45 42.20
ST0220.02 -1.0 -1.0 88 .3 3 -1.00 -3 40 43.39
ST0220.03 3.0 1.0 86 -.2 2 -1.00 -3 37 44.63
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0220.01 5 3 17 33.50 4.00 -8.00 -2 -1.0 -1.00
ST0220.02 8 6 31 32.14 3.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
ST0220.03 5 2 7 30.76 3.00 -8.00 -2 1.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0220.01 -3
ST0220.02 -3
ST0220.03 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse