English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 030 Tjørnvollmyran
(Objekt Id: 4423)
(Sist oppdatert: 20.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 636934 m. Nord: 6973047 m.
Lengdegrad: 11.6912590 Breddegrad: 62.8617390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1913 - 1913 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Verstrate & Flis
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
2000 - 2000 Geokjemi Selskap/Institusjon:Crew Corporation
2000 - 2000 Geofysikk Selskap/Institusjon:Crew Corporation
2001 - 2001 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Crew Development Corporation

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røros

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Chlorite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Quartz-biotite-schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :169 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :158 / 5 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er også kallt Lillegula skjerp og ligger rett vest for en mindre elv, Litlgaula, ca. 2 km nord for Reitan-veien og 3 km østsørøst for Kjøli Gruber. To vannfylte synker i en avstand av 30 m ble drevet av Verstraete & Fils i 1913 (Aasgaard 1927). Koordinatene er angitt til den sørligste av disse som er en 14-15 m dyp slepsynk med åpning på 2x6 m. Åpningen til den nordre synken som trolig er vertikal, er 3x 3 m. Crew Development Corporation gjennomførte våren 2001 diamantboringer etter geofysiske og geokjemiske undersøkelser i området. Ca. 1-2 km vest for forekomsten er det registrert Turam-anomalier på 100-350 m's dyp (Saxhaug 1977). Berggrunnen domineres av kvartsglimmerskifer med 2-3 mm store biotittblaster, og strøket er tilnærmet nord-sør med svakt fall mot vest. Foliasjon i skifer rett sør for skråsynken er 169¿/20¿. Bergartene er svakt småfoldet og en krenulasjonskløv er dels utvikla. Området er svært overdekket utenfor elveløpet. I den nordre synken sees svak disseminasjon av magnetkis, pyritt og kobberkis i klorittrik skifer, men for øvrig er malmsona ikke blottet. Utskeida malm finnes i en mindre skeidehaug på tippen ved den sørlige synken. Kobberkis og mindre mengder sinkblende og magnetkis finnes som bånd og strenger i kvarts-biotittskifer (prøve .01) og klorittskifer (.02). Gull er anrika både i kobberkis rike bånd i klorittskifer (.03; 3,3 ppm Au) og massiv magnetkis-sinkblende med få kobberkis aggregater (.04; 1,5 ppm Au). Svak disseminasjon og striper av sulfider i klorittskifer fra den nordlige synken har lavt metallinnhold (.05).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Tjørnvallmyran, sørlige synk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Rui, Ingolf J.; Bakke, Inge , 1975
Stratabound sulphide mineralization in the Kjøli area, Røros district, Norwegian Caledonides.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.55 (1);51-75 sider
Abstrakt:
Two important sulphide ore-bearing formations have been recognized in the Cambro-Silurian succession of the Røros district. One is composed of submarine greenstones and quartz keratophyres (the Hersjø Formation). The other one, which is studied here, consists of a heterogeneous series of banded meta-argillites and meta-greywackes with subordinate thin green interlayers of probable volcanogenic origin (the Røsjø Formation). These two formations are embedded in a thick succession of various clastic sedimentary rocks which have undergone metamorphism and folding during the Silurian orogeny. The numerous sulphide deposits which occur in the Kjøli area are largely confined to the Røsjø Formation. The sulphide bodies are chiefly composed of massive pyrite and/or pyrrhotite showing variable chalcopyrite and sphalerite grades. The massive sulphides often occur as thin, extensive sheets, locally as irregular, small lenses which rarely exceed one metre in thickness. It is probable that the sulphides have been precipitated primarily on the sea-floor, but there is no clear evidence of a volcanogenic origin. Local discordant relationships between the massive sulphides and the wall rocks are ascribed to metamorphic mobilization of the sulphides. The thicker sulphide lenses may themselves represent mobilized portions of thinner sulphide-rich units.

Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1955
Geofysiske undersøkelser Kjøli Grube
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.150;22 sider
Abstrakt:
De geologiske forhold og de opptredende malmforekomsters karakter er kjent fra grubedriften. Etter rådslagning med bergmestrene Kvalheim og Aasgaard ble det besluttet å innlede undersøkelsene langs syd-øst hellingen av Kjøliskarven der det malmførende drag er delvis kjent fra blotninger. Feltet ble etter hvert utvidet og dekker totalt et areal på ca. 7 km2. Dessuten ble et målt 5 sonderende profiler - 1 800 meter lange og med innbyrdes avstand 500 meter - mot sydøst fra det nøyere undersøkte feltet. Det ble utført både el.magn. induktive og el.magn. konduktive målinger (Turam). Ved målingene ble det påvist et stort antall tildels sterkt ledende soner. Målingene tyder på at de kjente forekomster på det nærmeste er utdrevet. En plateformet leder (A) av relativt stor utstrekning ble påvist nordøst for gruben. Sonderende boringer har imidlertid vist at lederen - som ligger i glimmerskiferen - bare består av tynne kisimpregnerte soner og muligens noe grafitt. På hengsiden av glimmerskiferen ligger en grafittisk fylitt (I Rui). I denne bergarten ble det observert sterke indikasjoner på en rekke ledende soner av meget betydelig utstrekning. Ved målingene av de sonderende profilene ble det observert indikasjoner av noe uklar karakter.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Saxhaug, G.F. 1977: Geofysiske undersøkelser ved Kjøli gruber, Holtålen, Sør-Trøndelag. NGU Ba-rapp. 6688, 14 s.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0221.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl malm, cpy-sl bånd og cpy strenger i middelskornet kvarts-biotitt-muskovitt skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0221.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-po+sl min. i klorittskifer med kvarts laminer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0221.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl+gn malm, massive bånd, middelskornet, i grovkornet klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0221.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-sl+cpy+gn, massive bånd, finkornet, i kontakt med kvarts/feltspat-biotitt skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Tjørnvollmyran
(Objekt Id: 10024 30,00,01)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 636924 m. Nord: 6973077 m.
Lengdegrad: 11.6910880 Breddegrad: 62.8620110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0221.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-py+cpy diss/striper i klorittrik fyllitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 030 Tjørnvollmyran

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0221.01 Tipprøve 99999 14298 3524 43 36 52.5 324.0
ST0221.02 Tipprøve 34850 11932 1960 123 72 15.6 729.0
ST0221.03 Tipprøve 99999 14528 4195 49 35 42.7 3325.0
ST0221.04 Tipprøve 5083 34438 9120 168 256 24.6 1460.0
ST0221.05 Tipprøve 4479 878 81 119 54 1.0 65.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0221.01 4.0 6.0 11 37.6 50 18.00 -3 86 16.10
ST0221.02 1.0 2.0 -2 25.2 50 11.00 -3 16 7.64
ST0221.03 3.0 2.0 13 35.9 40 19.00 -3 109 13.43
ST0221.04 4.0 3.0 8 76.5 32 78.00 -3 113 23.15
ST0221.05 3.0 2.0 17 .2 79 -1.00 -3 12 5.04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0221.01 62 41 643 18.59 7.00 -8.00 -2 12.0 12.00
ST0221.02 76 67 926 14.13 10.00 -8.00 -2 8.0 15.00
ST0221.03 66 46 753 15.84 9.00 -8.00 3 3.0 13.00
ST0221.04 43 33 426 31.45 6.00 -8.00 -2 2.0 11.00
ST0221.05 93 79 1107 12.75 10.00 -8.00 -2 3.0 7.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0221.01 -3
ST0221.02 -3
ST0221.03 -3
ST0221.04 -3
ST0221.05 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse