English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 031 Rundhaugen
(Objekt Id: 4424)
(Sist oppdatert: 20.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 635495 m. Nord: 6974425 m.
Lengdegrad: 11.6641370 Breddegrad: 62.8746270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1904 - 1906 Prøvedrift Selskap/Institusjon:The Kjøli Mines Ltd.
1912 - 1912 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Verstrate & Flis
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 235 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røsjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Sandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Fyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :185 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :190 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er også kallt Midtgruben eller Jensgruben og ligger ca. 2 km nordøst for Kjøli gruve. Flere, mindre synker og skjerp som er vannfyllte finnes over en lengde på ca. 150 m på sørøstsida av en markert kolle som turistløypa mellom Kjølihytta og Stuggudalen går over. Forekomsten var i eldre tid drevet av Selbo Kobberverk, og mindre forsøksdrift ble gjort tidlig på 1900-tallet samtidig med driften av Kjøli gruver. Strøkretningen på bergartene ved hovedsynken er omtrent NNØ-SSV med fall ca. 30° mot VNV. Synken skal være drevet ca. 20 m nedover langs fallet (Aasgaard 1927). I SV-veggen av denne sees en ca. 20 cm mektig malmsone som ligger i fyllittisk skifer nær kontakten til oveliggende mer massiv, grågrønn meta-arenitt. To hovedtyper av sulfidmalm er påvist; Magnetkis-kobberkis breksjemalm med kvartsøyne og grønne bergartsfragmenter og fint båndet, massiv pyritt-kobberkis-sinkblende malm. Malmtypene opptrer i kontakt med hverandre. Massiv magnetkis-kobberkis malm er også blottet i andre små skjerp SV for synken. I følge Rui & Bakke (1975) kan tynne soner (2-25 cm) med sulfidmineralisering følges mer eller mindre kontinuerlig fra Midtgruben til Kjøli gruver.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Rundhaugen (Midtgruben)"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0222.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-cpy breksjemalm, finkornet, cpy rike aggregater, amfibolrike og grønne fragmenter.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0222.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-cpy-sl+mt malm, massiv, finkornet, fint båndet
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0222.04 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-sl-po malm, fin-middelsk. i og rundt kvartsknoller (cm-skala) i klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0222.05 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py og po min., dels noe cpy, massiv (samleprøve).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Rundhaugen
(Objekt Id: 10025 31,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 635389 m. Nord: 6974328 m.
Lengdegrad: 11.6619790 Breddegrad: 62.8738010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Fe Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Phyllite Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :238 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :325 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Små, vannfyllte skjerp finnes NØ for et lite tjern og ca. 150 m SV for hovedsynken. Berggrunnen domineres av fyllittisk skifer, men malmsonen er ikke blottet. På tippen sees massiv magnetitt med tynne bånd og disseminasjon av pyritt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Aasgaard, Gunnar , 1927
Gruber og skjerp i kisdraget Øvre Guldal-Tydal.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.129;1-196 sider
Abstrakt:
The occurences described in this paper form a connection between th mining districts around Røros to the south and those around Meråker to the north. The occurences lie in mountain regions partly above the forest line. The list on page 12 contains the names of all known occurrences of whatever size within the district considered. Pl. I is a geological outline map of the district, compiled from maps in the Norwegian Geological Survey. In a geological summary on pages 18-27 it is shown that no pyrite occurrences of economic importance so far have been found in an eastern zone along the Swedish boundary where the rocks consist of hard schist with sparagmites, and igneous rocks. Neither have such occurrences been found in a zone of "Stuedalsskifer" and an other zone of "Gulaskifer" towards west, both indicated on the map. The occurrences of pyrite are chiefly found in connection with fine grained, light green or gravish, partly feldspar bearing schist and in connection with green schists, mostly fine grained hornblende schists. All these zones of schist gnereally strike north and dip west. The pyrite bearing schist lie on both sildes of a large zone of igneous rocks extending from Kjølifjell in the south over Hyllingen and Melshogna to Fangen in the Meråker district in the north.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0222.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: mt-py malm, massiv, finkornet mt, diss./bånd av py dels middelskornet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 031 Rundhaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0222.01 Tipprøve 8588 112 21 299 7 .8 144.0
ST0222.02 Tipprøve 42115 9184 680 269 24 17.4 1317.0
ST0222.03 Tipprøve 36443 21519 1881 219 16 15.1 203.0
ST0222.04 Tipprøve 41873 11847 561 61 18 13.5 457.0
ST0222.05 Tipprøve 31171 3723 475 286 19 13.3 580.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0222.01 3.0 2.0 26 -.2 3 3.00 -3 44 3.05
ST0222.02 1.0 -1.0 107 30.9 2 1.00 15 69 32.07
ST0222.03 1.0 1.0 180 67.8 7 -1.00 6 109 44.18
ST0222.04 1.0 1.0 49 34.3 18 3.00 17 27 10.76
ST0222.05 1.0 2.0 111 10.6 7 1.00 10 45 33.62
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0222.01 17 6 233 35.52 4.00 -8.00 -2 1.0 -1.00
ST0222.02 12 8 197 29.50 3.00 -8.00 -2 1.0 2.00
ST0222.03 6 16 282 29.94 3.00 -8.00 -2 7.0 -1.00
ST0222.04 43 50 336 15.92 3.00 -8.00 -2 3.0 5.00
ST0222.05 14 5 178 27.86 3.00 -8.00 -2 2.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0222.01 -3
ST0222.02 -3
ST0222.03 -3
ST0222.04 -3
ST0222.05 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse