English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 032 Skjellåfjellet
(Objekt Id: 4433)
(Sist oppdatert: 22.03.2000)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 624269 m. Nord: 6981492 m.
Lengdegrad: 11.4489420 Breddegrad: 62.9419980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 10 / 45 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjøgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
426 mill. år;..Metode:U/Pb
Sidebergart Kvartskeratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Dacitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0231.TGST93.046 Tipprøve
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: TGST93.046 Gjennomsnitt massivmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 6731 32,00,01)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623969 m. Nord: 6980092 m.
Lengdegrad: 11.4419900 Breddegrad: 62.9295460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0231.02 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: TGST93.045 Middelskornig gabbro, svakt rusten overflate, 1,5km S for skjerpet


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 032 Skjellåfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0231.TGST93.046 Tipprøve 13646 99999 26 41 21 6.5 33.0
------------------
Prøvenr. As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* V* Cr* Mn*
ST0231.TGST93.046 2 198.1 -1 3.00 -2 14 2 -1 719
------------------
Prøvenr. Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
ST0231.TGST93.046 25.40 2.00 -5.00 -2 2.0 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse