English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 037 Svartåsen
(Objekt Id: 4438)
(Sist oppdatert: 14.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Haltdalen (1620-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602095 m. Nord: 6979977 m.
Lengdegrad: 11.0114030 Breddegrad: 62.9353040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gula Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Båndet kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Eksalitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Sandstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :207 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Svatåsen skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0236.01 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po aggregater og strenger, fin-middelskornet, i middelskornet i kvarts-glimmer-kloritt bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0236.02 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po-py diss./striper i finkornet, fint båndet kvarts-glimmer bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0236.03 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po, finkornet, semi-massiv og diss. py, middelskornet, i mørk kvarts-amfibol-kloritt bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 037 Svartåsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0236.01 Tipprøve 475 206 32 4 225 1.6 3.0
ST0236.02 Tipprøve 205 26 22 5 183 1.3 2.0
ST0236.03 Tipprøve 505 96 36 28 209 1.8 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0236.01 4.0 20.0 12 2.0 17 53.00 -3 3 13.47
ST0236.02 5.0 13.0 2 .6 40 57.00 -3 -3 9.49
ST0236.03 23.0 26.0 10 .2 15 84.00 -3 -3 13.23
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0236.01 298 68 3665 23.85 8.00 16.00 6 80.0 36.00
ST0236.02 366 96 2263 15.48 8.00 39.00 8 70.0 31.00
ST0236.03 297 73 3299 20.17 9.00 24.00 9 54.0 33.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0236.01 -3
ST0236.02 -3
ST0236.03 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse