English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 030 Heingruva
(Objekt Id: 4481)
(Sist oppdatert: 16.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593019 m. Nord: 7026192 m.
Lengdegrad: 10.8590500 Breddegrad: 63.3523120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90104 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90105 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 030 Heingruva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90104 Fastfjell 120 11 7 25 22 .5 27.0
TG90105 Fastfjell 1 52 4 8 11 .6 50.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90104 3.0 7.0 2.0 73 .2 9 1.00 2 2
TG90105 3.0 5.0 2.0 3 .5 5 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90104 26.91 15 6 165 20.62 3.00 13.00 1 6.0
TG90105 .06 236 4 118 42.22 5.00 16.00 1 8.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90104 2.00 2
TG90105 2.00 2


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse