English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 013 Elvervollen
(Objekt Id: 45)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 606837 m. Nord: 7025520 m.
Lengdegrad: 11.1345640 Breddegrad: 63.3424160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Au Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1990 Befaring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Støren Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
851 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
852 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
853 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
854 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
855 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
856 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
857 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
858 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
859 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
860 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
861 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
862 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
863 Fastfjell
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 564 13,00,01)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 607369 m. Nord: 7025442 m.
Lengdegrad: 11.1451170 Breddegrad: 63.3415640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Au


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90110 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Po-cpy-diss./årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 565 13,00,02)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 607346 m. Nord: 7025373 m.
Lengdegrad: 11.1446270 Breddegrad: 63.3409540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Au


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90111 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: As-py-diss. i graf. kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90112 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimassiv po(?)-aspy i kvtst.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 013 Elvervollen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90110 Fastfjell 1515 123 9 29 73 .8 12.0
TG90111 Fastfjell 42 25 4 2 9 .5 948.0
TG90112 Fastfjell 71 22 6 3 14 .5 282.0
851 Fastfjell 133 726 72 27 71 .9 3.0
852 Fastfjell 53 256 4 15 47 .2 1.0
853 Fastfjell 53 15 2 9 33 .3 1.0
854 Fastfjell 42 6 8 6 19 .3 22.0
855 Fastfjell 44 19 2 10 31 .3 71.0
856 Fastfjell 42 9 13 13 25 .2 115.0
857 Fastfjell 59 31 8 6 26 .2 4.0
858 Fastfjell 161 15 12 47 39 .4 410.0
859 Fastfjell 48 9 6 4 17 .2 6.0
860 Fastfjell 16 10 2 2 10 .1 4.0
861 Fastfjell 240 22 16 143 90 .6 4.0
862 Fastfjell 13 19 2 3 11 .1 18.0
863 Fastfjell 44 2 3 3 13 .1 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90110 8.0 10.0 2.0 7 .7 31 7.00 3 2
TG90111 2.0 3.0 2.0 3979 .2 39 1.00 4 2
TG90112 2.0 2.0 2.0 128 .2 30 1.00 2 2
851 494 2.0 8 7.00 14 6
852 5 1.0 85 1.00 2 2
853 6 1.0 1 3.00 2 6
854 19745 1.0 6 4.00 4 2
855 62276 1.0 7 4.00 7 2
856 46191 1.0 1 7.00 6 2
857 128 1.0 16 3.00 3 3
858 99999 2.0 18 10.00 8 4
859 91 1.0 1 3.00 2 2
860 5564 1.0 2 20.00 2 2
861 494 1.0 13 16.00 7 4
862 11302 1.0 2 3.00 2 2
863 56 1.0 2 4.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90110 2.74 63 32 377 9.04 11.00 9.00 1 32.0
TG90111 .15 22 10 200 7.32 1.00 7.00 1 22.0
TG90112 .12 40 10 189 20.50 3.00 13.00 1 12.0
851 31.00 12 3 219 23.40 4.00 11.00 1 10.0
852 1.00 71 46 1174 9.66 5.00 5.00 1 26.0
853 6.25 1 7 19 8.86 1.00 5.00 1 1.0
854 3.59 3 4 108 5.25 1.00 5.00 1 5.0
855 5.80 6 5 542 10.21 1.00 5.00 1 25.0
856 4.63 2 6 169 6.65 1.00 5.00 1 7.0
857 4.74 69 22 255 7.92 1.00 5.00 1 12.0
858 12.80 28 8 560 18.25 2.00 5.00 1 44.0
859 3.77 3 6 203 5.80 1.00 5.00 1 7.0
860 .61 2 7 784 2.59 1.00 5.00 1 33.0
861 19.20 45 7 218 29.14 3.00 5.00 1 12.0
862 .86 9 10 412 3.63 1.00 5.00 1 16.0
863 .90 2 8 78 2.61 1.00 5.00 1 7.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90110 21.00 2
TG90111 2.00 3
TG90112 2.00 2
851 9.00 4
852 12.00 8
853 2.00 8
854 2.00 3
855 2.00 6
856 2.00 12
857 2.00 13
858 9.00 6
859 2.00 8
860 2.00 6
861 2.00 3
862 2.00 12
863 2.00 15


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse