English version
MALMDATABASEN
Registrering 1578 - 002 Kammen
(Objekt Id: 4564)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Tafjord (1319-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 418268 m. Nord: 6900942 m.
Lengdegrad: 7.4275100 Breddegrad: 62.2313230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Amfibolitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H.P. Geis (1967): Det foreligger en gammel rapport antageligvis av ingeniør Stadheim i hvilken det er nemnt at det ifølge meddelte opplysninger bare dreier seg om en ganske liten malmlinse av rik malm, og at forekomsten er uten betydning.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Henriksen, G. , 1909
Rapport over Tafjord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1551;2 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring av feltet og rapporten beskriver og stadfester de forskjellige forekomster.

Stadheim, J. , 1928
Kvithamrene rett opp for Tafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2628;11 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver feltet og de arbeider som er gjort. Det er også tegnet et profil over de forskjellige forekomster, slik at rapporten inneholder 5 kvartskisser over Tafjordfeltene.

Hummel, H. , 1938
Tafjordfeltene. Øyen felt, profilskisse
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1384

Tidemand, W. G. , 1911
Rapport over jernforekomsten ved Øien, Tafjord, Tidemand.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 976;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en befaringsrapport som beskriver forekomsten og malmens beskaffenhet. det er også foretatt oppmålinger av forekomsten og det er referert analyser. Under gunstige betingelser vil man her kunne ha flere mill. tonn.

Vogt, J.H.L.
Rapport Øien jernmalmforekomst i Tafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 977;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gjengir data om forekomsten, malmkvantum er oppgitt til 300 000 tonn. Det gjøres også økonomiske vurderinger, og det konkluderes med at forholdene ligger meget gunstige til for elektrisk jernverk, da kombinasjonen stort tomt og billig vannkraft er til stede. Dessuten er det god havn.

Hummel, H. , 1938
Tafjordfeltene. Øyen felt, plan- og profilskisse
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1385


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse