English version
MALMDATABASEN
Registrering 1578 - 004 Røddal
(Objekt Id: 4566)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Tafjord (1319-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 421568 m. Nord: 6896442 m.
Lengdegrad: 7.4929880 Breddegrad: 62.1916480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H.P. Geis (1967): Ifølge J.H.L.Vogt (NGU 51) opptrer det her jernmalmutsondringer i et ca. 0.5 km langt og 100 m bredt felt av olivingabbro. Malmen er fattig og lengden er ikke stor. Gjelsvik (Economic Geology 52, side 482 til 498, 1957) laget følgende konsentrater i kornstørrelsen >100 og >150 mesh: Magnetitt Ilmenitt SiO2 Ikke bestemt 0.2 TiO2 14.6 50.2 Fe2O3 44.1 2.5 V2O3 0.1 0.0 Cr2O3 0.0 0.0 FeO 41.5 46.5 MgO 0.0 0.0 MnO 0.3 0.9

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Henriksen, G. , 1909
Rapport over Tafjord
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1551;2 sider
Abstrakt:
Det er gjort befaring av feltet og rapporten beskriver og stadfester de forskjellige forekomster.

Stadheim, J. , 1928
Kvithamrene rett opp for Tafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2628;11 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver feltet og de arbeider som er gjort. Det er også tegnet et profil over de forskjellige forekomster, slik at rapporten inneholder 5 kvartskisser over Tafjordfeltene.

Stadheim, J. F. , 1938
Tafjord Titanjernforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 945
Abstrakt:
Rapporten navngir og stedfester de forskjellige forekomster og har i tillegg, følgende innhold: Kommunikasjoner og kommunale forhold, arbeidsforhold, historikk, resyme av tidligere rapporter, geologiske forhold og malmens beskaffenhet. Rapporten slutter med en ganske inngående kommentar av de forskjellige forekomster. Det finnes også skisse av Kvithamrene forekomsten.

Tidemand, W. G. , 1911
Rapport over jernforekomsten ved Øien, Tafjord, Tidemand.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 976;3 sider
Abstrakt:
Rapporten er en befaringsrapport som beskriver forekomsten og malmens beskaffenhet. det er også foretatt oppmålinger av forekomsten og det er referert analyser. Under gunstige betingelser vil man her kunne ha flere mill. tonn.

Vogt, J.H.L.
Rapport Øien jernmalmforekomst i Tafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 977;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gjengir data om forekomsten, malmkvantum er oppgitt til 300 000 tonn. Det gjøres også økonomiske vurderinger, og det konkluderes med at forholdene ligger meget gunstige til for elektrisk jernverk, da kombinasjonen stort tomt og billig vannkraft er til stede. Dessuten er det god havn.

Hummel, H. , 1938
Tafjordfeltene. Øyen felt, plan- og profilskisse
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1385

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse