English version
MALMDATABASEN
Registrering 5061 - 008 Reinslia
(Objekt Id: 4636)
(Sist oppdatert: 13.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515189 m. Nord: 6988217 m.
Lengdegrad: 9.3001230 Breddegrad: 63.0232730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1949 - 1949 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 300 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Gula Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Glimmer Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :300 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet består av en 12 m lang, gjengrodd grøft over en mindre rygg i granskogen. Bergarten er svært forvitret og består av mørk, kvarts-glimmerskifer. En mer enn 10 cm mektig sone med semi-massiv pyritt-magnetkis finnes i kvartsrik del av skiferen. Området er svært overdekket, men rusten svartskifer er også blottet i veiskjæringer i nærheten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Logn, Ø.; Brækken, H. , 1951
Geofysisk undersøkelse Romundstadbygda
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.79;20 sider
Abstrakt:
Målingene som i 1949 ble utført ved Kirkholt i Romunstadbygda (GM Rapport nr. 70) skulle fortsettes i vestlig retning. De opptredende ledende soner skulle følges så langt de var påvisbare og det skulle etter hvert foretas røsking på sonene i den utstrekning forholdene tilsa dette. Oppdragsgiver ville samtidig utføre boringer. Målingene skulle fortsatt foregå etter kryss- ringmetoden. Det ble målt 11-12 km langs det aktuelle strøk. Ved målingene ble det påvist et meget stort antall soner av varierende utstrekning og ledningsevne. De etterfølgende røskearbeider og diamantboringer har vist at de indikerte ledende soner for det meste inneholder magnetkis - dels kompakt, dels impreg- nasjoner. Det ble også funnet soner med grafittskifer.

Logn, Ø.; Brækken, H. , 1949
Geofysisk undersøkelse/Kryssringmålinger 1. Nordmarka 2. Lommundal- Trøkna i Rindal. 3. Øye, Vasseng, Skei i Surnadal 4. Kirkholt. 5. Håkonsli
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.70;33 sider
Abstrakt:
I 1948 ble det gjort forsøk med kryssringmetoden på vasskissonene vest for Høydal Grube. På grunnlag av de gode erfaringer man fikk fra disse målingene fant oppdragsgiver at det ville være av interesse å ta metoden i bruk for mer utstrakte undersøkelser av vasskisdrag i Rindal - Surnadal. Målingene ble utført på grunnlag flybilder og uten forutgående stikning. Tilsammen ble det målt over en strøklengde av ca. 30 km. Resultater: Det er overveiende sannsynlig at kissonene i Nordmarka og kissonene i Lommundal - Trøkna til- hører ett og samme drag. Målingene tyder ikke på at kissonene ved Øye skjerp hører til samme drag som sonene i Nordmarka. Målingene ved Kirkholt i Rom- unstadbygda viste at feltet er komplisert oppbygget med ledende soner i stort antall. Sonene er her jevnt over sterkere ledende enn i de andre feltene. Kisdraget ved Vasseng er ganske kort. Ved Skei og ved Håkonsli ble det ikke påvist ledende soner av interesse. I Nordmarka ble det umiddelbart røsket i et antall punkter på grunnlag av målingene. Kisdraget Lommundal-Trøkna er tidligere delvis kartlagt ved Turammålinger. (GM nr. 11 1937)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-M1934 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Semi-massiv magnetkis-pyritt i kvartsmatriks, 'vasskis'
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36865 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515555 m. Nord: 6987940 m.
Lengdegrad: 9.3073310 Breddegrad: 63.0207740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36866 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 514925 m. Nord: 6988024 m.
Lengdegrad: 9.2948920 Breddegrad: 63.0215460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36867 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 515453 m. Nord: 6988371 m.
Lengdegrad: 9.3053370 Breddegrad: 63.0246380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36869 8,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 514751 m. Nord: 6988444 m.
Lengdegrad: 9.2914920 Breddegrad: 63.0253310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36870 8,05,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 513932 m. Nord: 6988501 m.
Lengdegrad: 9.2753140 Breddegrad: 63.0258750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36871 8,06,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 513782 m. Nord: 6988597 m.
Lengdegrad: 9.2723390 Breddegrad: 63.0267340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36872 8,07,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 514501 m. Nord: 6987998 m.
Lengdegrad: 9.2865130 Breddegrad: 63.0213380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Navn på lokalitet: Røsk
(Objekt Id: 36873 8,08,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Rindal (5061)
Kart 1:50000: Løkken (1521-3) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 514570 m. Nord: 6988168 m.
Lengdegrad: 9.2878720 Breddegrad: 63.0228610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): KisAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 5061 - 008 Reinslia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-M1934 Tipprøve 385 203 42 21 166 .9 32.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-M1934 -5.0 1.0 576 .8 20 15.95 0 6 1
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-M1934 1.00 2.88 0.49 0.05 10.00 58 15 1390 40.60
------------------
Prøvenr. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
JS-M1934 1.36 3.10 -0 6.9 98.1 4.5 18 0.30 0.05
------------------
Prøvenr. Cs* La* Ce* Li* Be* Na* Mg* Al* P*
JS-M1934 0.42 7.10 12.90 4 1 0 0 1 730
------------------
Prøvenr. K * Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Re* Tl*
JS-M1934 0 1 2.30 0 0.60 0.40 10 2


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse