English version
MALMDATABASEN
Registrering 4646 - 002 Hellevikåsen
(Objekt Id: 4645)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 294467 m. Nord: 6801591 m.
Lengdegrad: 5.1628170 Breddegrad: 61.2941520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): > 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Herschel, L. , 1907
Beschreibung des eisenerzlagers in der nahe des gehøftes Hellevik.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2320;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en malmgeologisk beskrivelse med analyse av jern- titanforekomsten.

Smith, H. H. ?
Hellevik vanadin-titan-magnetjernfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2321;3 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en kort geografisk, malmgeologisk og geokjemisk beskrivelse av jern-titanforekomsten.

Stadheim, J. , 1928
Hellevikåsen. (Dagbokutskrift).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2637;1 sider
Abstrakt:
Malmsonen opptrer som en 10 m lang og 1,5 m bred jernmalmimpregnert gang i kloritsifer (eklogit).


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse