Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4646 - 005 Vardalen
(Object Id: 4648)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Fjaler (4646)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 308167 m. North: 6804142 m.
Longitude: 5.4153680 Latitude: 61.3239810
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Magmatic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Mt +/- Ilm +/- Ap in mafic intrusion %TiO(Ore):
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
H. P. Geis (1967): Ifølge oppgaver mottatt fra NGU skulle forekomsten ligge 1/2 mil SØ for Dale, vest for NV-enden av "Myklelvstadvann". Den eneste forekomsten som noenlunde kan svare til navn og sted, ligger i Vassdalen ca. 2 km øst for sydøstenden av Myklebustvann. Dette er den eneste skjerping som er kjent i området. Det dreier seg her om flere parallelle kvarts- og feltspatganger med strøkretning ca. nordsyd og flatt fall mot øst. De er fra noen cm til 20 cm og inneholder en svak impregnasjon med svovelkis. Jern-titanmalm fantes ikke. Blotningen ligger i veikanten ved veien innover Vassdalen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 pages
Abstract:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway