English version
MALMDATABASEN
Forekomst 4645 - 005 Grimeli - Nedre
(Objekt Id: 4662)
(Sist oppdatert: 09.02.2017)
Borkjerner: Grimeli

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Askvoll (4645)
Kart 1:50000: Askvoll (1117-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290873 m. Nord: 6818376 m.
Lengdegrad: 5.0770990 Breddegrad: 61.4425700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 800 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 10 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 4 % 26.05.2015

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1759 - 1776 Regulær drift
1854 - 1883 Regulær drift
1906 - 1920 Regulær drift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Plate
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Stavfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Stavenes Group Formasjon: Grimeli Formation

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tuffitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The Grimeli deposit is hosted by metabasalts (partly pillowed) belonging to the Sunnfjord-Stavfjord ophiolite complex. The deposit was exploited in three small mines in the periods 1759-1782, 1851-1906 and 1914-1919. The annual production was 300-1100 t ore with an average content of 3.5-4.5 % Cu. If the average production was 6-700 t pr year this means that the total production was 50-60 000 t. The sulphides occur at several levels within greenstone, pillowlava and hyaloclastic breccia, and as impregnations, stripes, veins and more massive bands. The mineralized zones are from 2-3 dm to 1.5 m thick. Ore minerals are pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite and sphalerite. Ground geophysics (CP) indicates to main plateformed ore bodies, 450 m wide x 600 m deep and 380 m wide x 600 m deep, respectively. An average thickness of 1 m gives a possible resource of 1.5 mill.t of mineralization with 2-4 % Cu+Zn. The Vågedalen deposit is a similar deposit and in the same stratigraphic level situated 7 km E of Grimeli. This deposit is estimated to contain 0.7 mill. t of mineralization with 2-4 % Cu+Zn, but with more zinc than at Grimeli.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are; Often, Morten , 1981
Kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/53A;15 sider
Abstrakt:
I forbindelse med undersøkelser av Statens bergrettigheter er det i perioden 1976-80 foretatt geofysiske VLF- og CP-målinger, geologiske kartleggingsarbeider og diamantboringer (Pack-sack) ved kisforekomstene Grimeli og Vågedalen. Det blir i denne rapporten presentert en oversikt over de kjente kisforekomster i Stavfjordområdet med særskilt omtale av forekomstene Grimeli og Vågedalen. Rapporten er for en stor del basert på tidligere arbeider. For Grimeli og Vågedalen er det på et usikkert grunnlag anslått en forekomststørrelse på henholdsvis 1.5 og 0.7 mill. tonn med 2-4% Cu + Zn. Dette er for lite til å være av økonomisk interesse. Ingen av de øvrige kisforekomstene er lovende, og Stavfjordområdet vurderes som lite interessant i kissammenheng.

Rønning, Jan Steinar , 1981
CP-målinger i Grimelifeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1800/53C;11 sider
Abstrakt:
Rapporten meddeler resultater fra CP-målinger ved Grimeli og Vågedalen gruver. Hensikten var å få bedre kjennskap til malmsonenes laterale utstrekning samt å bestemme lengdeutstrekning mot dypet. Lengden langs fallet ble ved Grimeli antydet til 600-200 meter og i Vågedalen 500 -200 meter. En optimistisk beregning av malmreservene anyder størrelsesorden 2 mill. tonn, som antas å være for lite til at økonomisk drift kan startes.

Singsaas, Per , 1979
VLF-målinger Grimelifeltet
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/53B;7 sider
Abstrakt:
Det ble foretatt målinger på to steder, først ved Grimeli gruve og deretter ved Vågedalen gruve, 7-8 km rett øst for Grimeli. Det er antatt at Grimeli og Vågedalen gruver ligger i et sammenhengende drag av kisførende soner. Tiden tillot ikke målinger langs hele draget. I feltet ved Grimeli gruve ble det påvist en rekke ledende soner, et par fort- setter 1 500 m i østlig retning. På grunnlag av måleresultatene er det utført packsackboringer i noen punkter på de lange sonene øst for gruva, men det ble kun påtruffet fattige kissoner (Morten Often). Ved Vågedalen gruve fremkom sterke anomalier på gruvesonen som trolig er ca. 800 m lang. Ved eventuelle nøyere undersøkelser av malmkroppene ved Grimeli gruve vil det være behov for andre typer målinger med større dybderekkevidde, f.eks. Turam- og/eller CP-målinger.

Stensrud, Axel , 1977
En mineralogisk undersøkelse av Grimeliforekomsten, Askvoll, Sogn og Fjordane.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Navn på lokalitet: Vestre gruve
(Objekt Id: 32782 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Askvoll (4645)
Kart 1:50000: Askvoll (1117-4) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290798 m. Nord: 6818481 m.
Lengdegrad: 5.0755640 Breddegrad: 61.4434680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse