English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 002 Brekke gruve (Gruvefjellet)
(Objekt Id: 4670)
(Sist oppdatert: 23.09.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Lustrafjorden (1417-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 429117 m. Nord: 6803992 m.
Lengdegrad: 7.6742120 Breddegrad: 61.3634640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Brekke gruve ligger 1.3 km øst for Guds Gave og Kongens gruve på Gruvefjellet. Gruven (skjerpet) består av en 15m lang og 2-4 m bred synk, delvis fylt med snø og is. Etter mengde utsprengt masse å bedømme er dybden neppe særlig over 10 m. Tett ved synken på NV-siden er en liten røsk og 90m sydøst for synken langs det samme strøket er enda en røsk. Bergartene er helt tilsvarende St.Olavs skjerp; jotunitt, granatamfibolitt og granodioritt. Koppergehalten i 6 analyserte prøver (Korneliussen & Stav 1977) varierer mellom 0.2% til 4.1% Cu, gjennomsnitt 1.5 % Cu. De høyeste gehaltene representerer utvalgte rike prøver. Gjennomsnittsgehalten over 1-2 m mektighet vil neppe overstige 1 % Cu. Forekomsten er ubetydelig.
Referanser
Korneliussen, A. 1976: Befaring og geologisk vurdering av kopperforekomster ved Årdal, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/5, 14 s. + vedlegg. Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse