English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 003 St. Olavs skjerp (Gruvefjellet
(Objekt Id: 4671)
(Sist oppdatert: 31.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Lustrafjorden (1417-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 426517 m. Nord: 6802692 m.
Lengdegrad: 7.6261110 Breddegrad: 61.3513140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
St. Olavs skjerp ligger 1.3 km sydvest forn Guds Gave og Kongens gruve på gruvefjellet, ca. 1400 m.o.h. Skjerpet består av en omtrent 20m lang NV/SØ gående grøft, 3 m bred og 3 m dyp, delvis vannfylt. Grøften ligger langs strøket i den omkringliggende jotunittiske bergarten. Bergarten i selve skjerpet er overveiende granatamfibolittisk, med partier av en lys, finkornet jotunitt. Gjennomsnittlig koppergehalt over 1-2 m mektighet i skjerpet er sannsynligvis under 1 %. Forekomsten er ubetydelig.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A. 1976: Befaring og geologisk vurdering av kopperforekomster ved Årdal, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/5, 14 s. + vedlegg.


Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse