English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 005 Åsete
(Objekt Id: 4678)
(Sist oppdatert: 22.03.2013)
Borkjerner: Åset

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 433217 m. Nord: 6803942 m.
Lengdegrad: 7.7508950 Breddegrad: 61.3637410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 1190 m.o.h. ca 1.5 km øst for Prins Fredriks gruve. Det er påvist en vannfyllt synk, 2.5 x 5 m i tverrsnitt. Ifølge Bygdebok for Årdal er synken 7 m dyp, og neders går en 12 m lang ort mot vest. 50 m SV for synken ligger en liten røsk. Bergarten i området er en jotunittisk gneis med spredte tynne amfibolittiske soner. Malmmineraliseringen består av kopperkis og bornitt og er i sin opptreden ganske lik forekomstene på Gruvefjellet. Ved synken består malmen av en 2-3 dm mektig steiltstående sone av en oppknust feltspatisk bergart (oppknust jotunitt) med enkelte mindre amfibolittiske/hornblendittiske partier. Mineraliseringen opptrer som impregnasjon og på små stikk i amfibolitt/hornblenditt og i den omkringliggende jotunitt. 5 analyserte prøver viser gehalter på inntil 1.8% Cu, gjennomsnittlig 0.83% Cu. Forekomsten er ubetydelig. Åsete skjerp består av en liten røsk på 2 x 2 x 1 m 300 m øst for Åsete gruve. Mineraliseringen er av pyritt som disseminasjon og langs små sprekker i deformert jotunitt. Mineraliseringens størrelse og koppergehalt er ubetydelig.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse