English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 006 Prins Fredrik
(Objekt Id: 4679)
(Sist oppdatert: 22.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 435317 m. Nord: 6803592 m.
Lengdegrad: 7.7902840 Breddegrad: 61.3609540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Ukjent Form: Plate
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prins Fredriks gruve ligger i østre dalside av Fardalen, 800 m.o.h. 6 km NNV for Øvre Årdal. Gruveåpningene er helt tildekket av rasmasserfra en knusningssone som danner et markant skar mot øst høyt oppe i Dalsiden. Opp av ura rett nedenfor skaret stikker det opp morkne rester av gamle tømmerstokker som kan stamme fra gruveanlegget. Svært lite er kjent av gruvegeologiske forhold. I ura nedenfor skaret finnes blokker av en lys feltspatisk bergart med sprekkefyllinger av gedigent kopper og cupritt. Disse funnen er i overensstemmelse med omtaler av malmen fra gammelt av (se Bygdebok for Årdal s. 424-426) som sier at malmen består av "gedigent kopper og flere kopperertser". Bygdeboka sier om malmåren at den står som en nesten låddrett skive i fjellet med få graders helling mot nord og med retning Ø/V, tynn øverst i lia, opptil 25 cm, men blir mektigere lenger ned og kommer noen steder opp mot 2 m. Det er dermed sannsynlig at malmen opprer i tilknytning til denne knusningssonen. Det ble i forbindelse med NGUs Årdalsprosjekt utført geofysiske målinger (IP) og jordprøvetaking i området. Det ble påvist 3 geofysiske anomalier langs den antatte fortsettelsen av knusningssonen innover i fjellet mot øst, uten at dette ble videreført med undersøkelser fra NGUs side.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse