English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 009 Kråsbakken
(Objekt Id: 4682)
(Sist oppdatert: 23.09.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436517 m. Nord: 6798592 m.
Lengdegrad: 7.8144210 Breddegrad: 61.3162740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Krossbakken skjerp ligger nær utløpet av Utladalen på vestsiden av Utla, og består av en stoll som er drevet mot NV. Stollen, som er murt igjen, ligger 10 m fra veien 600 m nedenfor brua over Utla. Ifølge Bygdebok for Årdal (s. 430) er stollen 14 m lang. Bergarten er en amfibolrik, deformert mafisk bergart (jotunitt ?) med epidotdannelse langs små årer. Det er kun observert spredte svovelkiskorn.
Referanser
Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse