English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 010 Midnes
(Objekt Id: 4683)
(Sist oppdatert: 31.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 433817 m. Nord: 6794792 m.
Lengdegrad: 7.7653500 Breddegrad: 61.2817180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er ikke funnet, men skal vissnok ligge et stykke ovenfor veien rett øst for Midnes. Bergartene i området er de samme som ved Bremborg skjerp, og inneholder spredte, ubetydelige mineraliseringer av pyritt. Ifølge Bygdebok for Årdal (s. 430) er det drevet 3 orter ovenfor hverandre hvorav den lengste er 38 m. Ortene ble vissnok drevet på blyglans (?), men mineraliseringen skal ha vært svært fattig.
Referanser
Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse