English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 011 Bremborg
(Objekt Id: 4684)
(Sist oppdatert: 31.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 433717 m. Nord: 6793992 m.
Lengdegrad: 7.7637670 Breddegrad: 61.2745210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ved Årdalsvatnet helt innerst i vika ved Bremborg, på nedsiden av en tunnelåpning langs veien mellom Øvre Årdal og Årdalstangen. Det er sprengt ut en 4 m lang stoll mot øst. Ifølge Bygdebok for Årdal (s. 430) skal det forekomme 3 små orter (stoller). Bergartene i området er deformerte, gabbroliknende bergarter (jotunitt ?) med sterkt varierende innhold av mørke mineraler. I sterkt tektoniserte partier har bergarten gjennomgåptt en markant rødlig omvandling, sannsynligvis med dannelse av kalifeltspat. Granodiorittiske ganger er vanlige. Den eneste sulfidmineralisering som er observert er noe pyritt. Tilsvarende pyritt mineralisering er vanlig i veiskjæringer i området, og har ingen økonomisk interesse.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse