English version
MALMDATABASEN
Registrering 4643 - 012 Abøle
(Objekt Id: 4686)
(Sist oppdatert: 31.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Årdal (4643)
Kart 1:50000: Hurrungane (1517-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 433417 m. Nord: 6800392 m.
Lengdegrad: 7.7559010 Breddegrad: 61.3319120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Bornitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Abøle gruve ligger 750 m.o.h. på vestsiden av Fardalen rett ovenfor gården Abøle 2 km NNV for Blåbergets gruver. Bergartene i området er mangerit, amfibolitt, granatamfibolitt og spredte ganger av granodioritt. I tillegg forekommer det ved gruva hornblendittiske linser og soner (cm-dm mektigheter) i amfibolitt. Malmen består av disseminasjon og små sprekkefyllinger av bornitt, kopperglans og kopperkis i hornblenditt og amfibolitt. Amfibolittsonen er ved gruva 4-5 m mektig og inneholder uregelmessige hornblendittiske linser/bånd i cm- til dm-mektigheter. Kopperinnholder er gjennomgående lavt; diverse prøver fra "malmsonen" har et gjennomsnittsinnhold på 0.12% Cu, og en prøve fra en liten røsk ved siden av gruva inneholder 0.54% Cu. Forekomsten har ingen økonomisk interesse.
Referanser
Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, A. & Stav, J. 1977: Årdalsområdets kopperforekomster, Sogn og Fjordane. NGU rapport nr. 1560/9D, 27 s. + vedlegg.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse