English version
MALMDATABASEN
Registrering 4616 - 001 Vernøya
(Objekt Id: 4696)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Tysnes (4616)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 301967 m. Nord: 6665341 m.
Lengdegrad: 5.4401730 Breddegrad: 60.0771860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1905 - 1905 Røsking Selskap/Institusjon:B.M. Haugland (grunneier)

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 304 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Samnangerkomplekset Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :304 / 50 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kvartsåra ligger på Tonesets nordøstlige side og er orientert 124°/50°NV. På sitt tykkeste er åra 3.5-4 m tykk og kan følges omtrent 60 m helt ved vannkanten. Den har form som en linse og følger den lokale orienteringen av den utvilsomt sedimentære skiferen. Kvartsen er visse steder klorittbåndet, men er ellers vakkert hvit eller grå. Ved den tykkeste delen av åra er det anlagt ei lita kai som delvis er oppbygd av kvartsblokker. I åras omgivelser er det et utall med små kvartsnyrer. Arsenkis er det eneste malmmineralet som ses med det blotte øyet, men innholdet i kvartsåra er lite. I en polerprøve ses endel gullkorn i kataklastisk arsenkis. Egge (1905) nevner en "tæt arsenikkisimprægnation" i åras nordvestlige ende, og i tillegg nevner han blyglans. Det er med andre ord flere interessante mineraler på Vernøy.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1905
Befaring af den store kvartsgang og en arsenikkisforekomst på Vernø.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 380;4 sider
Abstrakt:
Mineraliseringen opptrer i en over 50 m lang hvit, hydrotermal kvartsgang. De omliggende bergartene er grå leirskifer og kvartsgangen synes å følge de omliggende bergartene i strøk og fall. Mineraliseringen opptrer som små mengder blyglans og arsenkis hvor det er påvist spor av gull. Det er utført geofysiske målinger (SP ?) i noen profiler.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0007.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 2-3 % aspy, opptil 5 mm store aspy-xx.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0007.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 2-3 % aspy, opptil 5 mm store aspy-xx.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0007.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 2-3 % aspy, opptil 5 mm store aspy-xx.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse