English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 001 Hidleren
(Objekt Id: 4699)
(Sist oppdatert: 08.11.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 292417 m. Nord: 6635241 m.
Lengdegrad: 5.2991270 Breddegrad: 59.8027500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 18 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Doleritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Vertsbergart Granodioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :18 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne mektige kvartsåren kan stedvis følges fra ei lita vik ca. 600 m NNV for Folderøy havn til en veiskjæring like nord for Folderøyvatnet. Kvartsåra er langs hele den ca. 500 m lange strekningen tilknyttet den østlige siden av en ca. 30 m bred dal. De beste blotningene ses ved kysten hvor åra er opptil 1,8 m tykk. Her ses også at åra har "pinches and swells". Ved kysten ledsages åra av en dolerittgang i hengen. Vertsbergarten er granitt og kontakten til åra er skarp. Kvartsen er hvit, og det er sett noen cm-store partier av finkornet muskovitt. Likedan ses enkelte svovelkiskorn, men ikke i en slik mengde at det berettiger prøvetaking. Størrelsen i seg selv gjør åra interessant. Hvis den lille kvartsåra som ligger 100 m lenger øst ved kysten fører gull (mot forventning), bør "Hidleren" undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse