English version
MALMDATABASEN
Registrering 4619 - 001 DYRANUTEN
(Objekt Id: 4706)
(Sist oppdatert: 10.10.2018)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Eidfjord (4619)
Kart 1:50000: Bjoreio (1415-1) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 416604 m. Nord: 6694214 m.
Lengdegrad: 7.4875790 Breddegrad: 60.3757350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
kopiert notatene fra Knut Jordes dagbok her (lokalitet KJ 2017.225): Lite skjerp i lys grå, fin- til middelskornet granitt. Skjerpet er svært lite iøyenfallende, men en liten haug av knust kvarts og noen løse, istykkerslåtte blokker som ligger spredt omkring tyder på at det har vært litt menneskelig aktivitet her. Totalt er det neppe tatt ut stort mer enn 1m3. På tross av flere timers leting, ble det ikke funnet andre spor etter menneskelig aktivitet andre steder i dette området. Dette må derfor rimeligvis være Dyranuten skjerp. Æra for vertsbergarten er Neoproterozoikum


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse