English version
MALMDATABASEN
Registrering 4619 - 003 HALNE
(Objekt Id: 4712)
(Sist oppdatert: 10.10.2018)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Eidfjord (4619)
Kart 1:50000: Bjoreio (1415-1) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 427459 m. Nord: 6699320 m.
Lengdegrad: 7.6825400 Breddegrad: 60.4236590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Liten grop, der det åpenbart er tatt ut litt stein (neppe over 20m3). Sidebergarten er granitt. I nordvestveggen av gropen står det en mørk, basisk/ultrabasisk bergart med små, spredte, uorienterte glimmerflak. PRØVE KJ 2017.239. Den mørke bergarten er ikke blottet på overflaten, og området rundt gropen er mye overdekket. Det er derfor vanskelig å anslå utgående av den mørke bergarten, men det kan ikke være mange m2. Det synes rimelig å anta at den mørke bergarten er en xenolitt i granitten. Æra for vertsbergarten er Neoproterozoikum


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse