English version
MALMDATABASEN
Registrering 4617 - 006 Storhidleren
(Objekt Id: 4716)
(Sist oppdatert: 19.09.2014)
Borkjerner: Storhidleren

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 333467 m. Nord: 6673242 m.
Lengdegrad: 5.9989810 Breddegrad: 60.1620430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1860 - 1870 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Engelske interesser
1916 - 1917 Regulær drift Uttak ca. 1000 tonn svovelkis og gråberg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Ølve-Varaldsøykompl. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Tennantitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Elektrum Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobber Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :274 / 40 Post-mineralisering

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Man kommer fram til gruva ved å gå fra Øyarhamn mot sydsiden av Båtviki. Gruva ligger ved foten av en overhengende bergskrent. Gruva lokaliseres lett p.g.a. tippmaterialet (>100 m3) som ligger fra stollen og ned til stranda. Det er tre innganger til gruva, to stoller (adits) og en skråsynk. Oppe på skrænten er der en vandfyldt skråsynk lidt sydvest for den øvre stolle. Hovedstollen er orientert 130o og er ca. 35 m lang. for enden deler den den seg i fire: en gang går skrått opp mod nordøst (skåsynk) og ut av fjellet over inngangen til stollen, en annen gang (skråsynk) går skrått nedover og er vannfylt mens en tredje går mot vest og har en vannfylt skråsynk. Det er anlagt en jernbane i stollen som etter et skiftespor fører ned i begge de vannfylte skråsynker. Skiferens orientering er 94°/40°SV og malmlaget har omtrent samme orientering. Mineraliseringen er liten og har et lavt innhold av basemetaller. Til gengæld er guldinholdet meget højt - sikkert Norges guldrikeste kismalm. Malmen er også beriket på sølv, arsen og molybden. Cirka 260 m NØ ligger der i en bæk et lille skjerp med sulfidmineralisering som ligner den i Storhidler gruben, men den har intet guld. Ovenstående er opdateret af Peter Wulff den 20 August, 2010. Norrbotten Exploration AB boret 4 hull i Storhidleren (St1-4) i 2010, og 1 hull i 2013 (St5). Kjernematerialet ble logget på Løkken av Peter Wulff. Oppdatert sept. 2014 av Rolf Lynum

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0027.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Mt-malm med 10 % py og litt kvarts. Middelsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0027.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-malm med enkelte store py-korn. Matriks er fink. kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0027.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-malm med skiferinnslag, 5 % kvarts og litt mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4617 - 006 Storhidleren

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0027.01 Fastfjell 594 341 16 24 68 5.2 338.0
HO0027.02 Fastfjell 158 366 158 9 33 25.0 10272.0
HO0027.03 Fastfjell 146 201 51 26 72 11.5 6599.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0027.01 10.0 10.0 -5.0 142 -.2 6 292.00 -2 -2
HO0027.02 -3.0 3.0 -5.0 2318 .2 2 18.00 16 -2
HO0027.03 17.0 14.0 -5.0 521 -.2 1 53.00 3 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0027.01 5.32 214 2 319 27.18 -2.00 -5.00 13 2.0
HO0027.02 41.14 28 2 70 17.19 -2.00 -5.00 -2 2.0
HO0027.03 26.88 262 12 302 21.30 -2.00 14.00 -2 5.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0027.01 1.00 -3
HO0027.02 1.00 3
HO0027.03 2.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse