English version
MALMDATABASEN
Registrering 4625 - 001 Tverrberget
(Objekt Id: 4724)
(Sist oppdatert: 21.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Marstein (1115-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 279117 m. Nord: 6659391 m.
Lengdegrad: 5.0369050 Breddegrad: 60.0122120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 38 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :38 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 80-100 m fra havet, men det er vanskelig å se derfra. Der er utsprengt ca 2 m3. Den mineraliserte sonen har orientering 38°/80°S. Det ses nesten ikke sulfider i fast fjell, sulfidlaget har vel neppe hatt en utstrekning større enn 3 m og en tykkelse på høyst 10 cm. Malmen ligner den fra Fugløy, d.v.s. massiv magnetkis som inneholder litt kobberkis eller en skifrig gabbroid bergart med litt magnetkis og 1-2% kobberkis som sitter på smale sprekker. Mineraliseringen er nok likvidmagmatisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0035.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med en kornstørrelse på 1 mm, inneholder << 1 % cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0035.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmfragm. Massiv po eller cpy og po i skifrig gabbroid bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0035.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmfragm. Massiv po eller cpy og po i skifrig gabbroid bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4625 - 001 Tverrberget

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0035.01 Fastfjell 2122 32 3 1043 5756 1.2 9.0
HO0035.02 Fastfjell 3328 35 6 797 4734 1.5 19.0
HO0035.03 Fastfjell 3797 35 7 749 4554 1.3 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0035.01 -3.0 32.0 -5.0 13 -.2 16 92.00 -2 -2
HO0035.02 7.0 10.0 -5.0 26 -.2 14 46.00 -2 -2
HO0035.03 224.0 14.0 -5.0 16 -.2 13 34.00 2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0035.01 24.02 29 113 67 35.87 2.00 -5.00 -2 9.0
HO0035.02 21.76 22 93 125 26.09 2.00 -5.00 -2 4.0
HO0035.03 20.61 30 117 162 25.71 -2.00 -5.00 -2 9.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0035.01 1.00 4
HO0035.02 1.00 -3
HO0035.03 1.00 3


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse