English version
MALMDATABASEN
Registrering 4625 - 002 Fugløyvågen
(Objekt Id: 4725)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Marstein (1115-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 277967 m. Nord: 6659241 m.
Lengdegrad: 5.0164910 Breddegrad: 60.0102490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 160 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger 2 m over havet på Fugløys sydøstlige hjørne og ses lett p.g.a. gabbroens rustrøde farge ved skjerpet. Skjerpet er ganske lite, det er utsprengt 3-4 m3. Mineraliseringen er linseformet, svakt deformert og har en utstrekning på ca. 5 m. Tykkelsen er i skjerpet 10-15 cm, orienteringen er ca. 160°/90°. I skjerpet opptrer malmen i cm-store klumper eller "veinlets" i den gabbroide bergarten. I skjerpets bakvegg ses en Ø-V-orientert og loddrett stående 30 cm tykk dolerittåre, den skjæres av en N-S-orientert og loddrett stående granittåre. Disse årer har sannsynligvis ingenting med mineraliseringen å gjøre. Mineraliseringen er sannsynligvis likvid-magmatisk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0036.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: "Chip sample." Noen "chips" er cpy-holdige, andre består av massiv po. Matriks er en hornblenderik grønnlig masse med gabbroid sammensetning.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse