English version
MALMDATABASEN
Registrering 4612 - 002 Hovdaneset
(Objekt Id: 4726)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290618 m. Nord: 6611490 m.
Lengdegrad: 5.2907630 Breddegrad: 59.5890210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1885 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Vestlandske grubecompani

Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 286 / 56 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tonalittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Tonalitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :286 / 56 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På Hovdaneset er 4 kvartsårer blitt forsøkt utnyttet. En gårdsvei tar av fra hovedveien ned til et hus som ligger øst for kvartsårene. Vertsbergarten er overalt gneis. Ved en større synk omtrent 200 m vest for huset, ligger ca. 100 m3 løsmasse, og denne synken kaller undertegnede derfor for hovedsynken. Åra her er orientert 106/56N, og er blitt brutt ut via en synk som er minst 25 m dyp. Et stykke nede i synken skulle det være en vannrett gang i åras retning. Foruten synken er åra også blitt brutt i ei strosse som starter umiddelbart ved synken. Strossa er ca. 25 m lang, 1-1½ m bred og opp til 5 m dyp i den vestlige ende. Kvarts ses i opp til 25 cm tykkelse, hele åra er nok noe tykkere. Løsmassen består hovedsakelig av den gneisiske vertsbergarten, dessuden ses litt grå-hvit kvarts, skikkelig malm er tross iherdig leting ikke funnet. Noen mineraliserte rødfargete kvartsrike gneiser med magnetkis, kobberkis og svovelkis var de mest sulfidrige, og prøver av disse ble innsamlet. Ved kysten, ca. 60-70 meter vest for hovedsynken, er det skjerpet på en liten uregelmessig kvartslinse med orientering 158/90 (usikker måling). Skjerpet ligger ca. 10 m fra en stenvarde. Ved skjerpet ligger et par m3 løsmasse som nesten utelukkende består av hvit kvarts med enkelte kvarbonatårer. Sulfider er ikke sett. Ved ei lita bukt ØNØ for hovedsynken er det skjerpet 2 steder på ei åre som har orientering 82/70N. Vertsskjærsonen er 1-2 m bred og kan følges ca. 100 m. I det vestlige vannfylte skjerpet gjenstår ca. 15 cm kvarts i "hanging-wall". Skjerpet har et tverrsnitt på 7-8 m2, dybden er ca ½ m. Det østlige skjerpet ligger 50-60 m lenger øst. Der ses en ca. 15 cm kvartsåre i endeveggen. Kvartsen er impregnert med litt svovelkis, mindre enn 1%. Åra kan følges mer eller mindre sammenhengende 30-40 m lengre mot øst. Ca. 50-60 m vest for huset ligger en synk (tverrsnitt 8 m3) som er tildekket av jernplater. Også her skulle det et stykke nede i den minst 25 m dype synken finnes en vannrett gang. Åras orientering er 124/80NØ (målingen er usikker).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0037.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 1 % cpy og 1 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0037.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmerskifer med ca. 1 % py og cpy, omdannelsessone?.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0037.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5 % cpy og 5 % py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Synk
(Objekt Id: 6710 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290667 m. Nord: 6611490 m.
Lengdegrad: 5.2916460 Breddegrad: 59.5890460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: 3 skjerp
(Objekt Id: 6711 2,02,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 290518 m. Nord: 6611590 m.
Lengdegrad: 5.2888970 Breddegrad: 59.5898670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse