English version
MALMDATABASEN
Registrering 4613 - 012 Hidleneset
(Objekt Id: 4740)
(Sist oppdatert: 14.04.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 288897 m. Nord: 6627076 m.
Lengdegrad: 5.2447600 Breddegrad: 59.7278090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1882 - 1884 Prøvedrift

Mineralisering
Datering: 464 (-16\+16) million år Metode: Rb/Sr
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 244 / 62 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre Allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Tuff Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
464 (-16\+16) mill. år;..Metode:Rb/Sr
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Sprekker Strøk/Fall :244 / 62 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0051.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 30-35 % middelsk. py, tydelig årestruktur, også 10 % grågrønn, silifisert sidesten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4613 - 012 Hidleneset

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HO0051.01 Fastfjell 134 22 298 21 71 7.4 386.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
HO0051.01 -3.0 -3.0 -5.0 19 -.2 4 12.00 3 30
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
HO0051.01 17.61 7 5 1637 16.29 -2.00 -5.00 -2 72.0
------------------
Prøvenr. La* B*
HO0051.01 8.00 3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse