English version
MALMDATABASEN
Registrering 4614 - 003 Barlindedalen
(Objekt Id: 4760)
(Sist oppdatert: 13.03.1997)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stord (4614)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 298817 m. Nord: 6637991 m.
Lengdegrad: 5.4103140 Breddegrad: 59.8305530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 26 / 78 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Sunnhordlandsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis
Malmmineral Svovelkis
Malmmineral Blyglans

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :26 / 78 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kvartsåra ligger i en bratt fjellside like nord for Barlindevatnet. Undertegnede kom fram til stedet etter ca. 1 times gange fra veien Sagvåg-Fitjar. Kvartsåra kan lett finnes p.g.a. de mange store kvartsblokkene som ligger på skrekjeglen nedenfor åra. Ved skjerpet er kvartsåra ca. 2 m tykk og kan stedvis følges opp over toppen av fjellet. Over skjerpet er den tynnere, neppe mer enn 1 m. Overalt i de spredte blotningene ses svovelkis. Åras orientering er 26°/78°Ø. Ved skjerpet er det utsprengt 3-4 m3 kvarts. Kvartsen er hvit, stedvis ses på sprekker 2-3 cm lange euhedrale kvartskrystaller. Av sulfider dominerer svovelkis som forekommer i årer opp til 7 cm's tykkelse og adskillig lengre. Blyglans ses også, men er av helt underordnet betydning. Både svovelkis og blyglans forekommer også disseminert i kvartsen. Kobberkis er sett i to tilfeller som meget små korn sammen med blyglans. Det totale sulfidinnholdet i kvartsåra er 1-2%. Vertsbergarten er gabbro som på oversiden av kvartsåra er forskifret i 25 cm's tykkelse. Hvis det finnes gull i de innsamlede prøvene, er åra interessant p.g.a. dens relativt store utstrekning.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HO0071.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 50 % grovk. py og 2-3 % ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0071.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 2-3 % ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0071.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 5 % ga, 5 % py og spor av cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0071.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 1 % ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HO0071.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wulff, P./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med 50-60 % py og < 1 % ga.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse